EN ÇOK KİMİ SEVERSİN?

Bir gönlü aydın derviş, bir gün, Kanuni Sultan Süleyman”ın yüksek huzuruna çıktı… Pâdişâhın emriyle kendisine yemek getirildi. Yemeği büyük bir iştahla yiyordu… O ulu pâdişâh derin gözlerini dervişe dikip dedi
kİ:
_Söyle, â derviş kardeş, bu dünyada en çok kimi seversin?

Derviş oluklardan boşalan coşkun sular gibi çağladı.

— Ben, dedi, kamımı doyuranı severim!…

Pâdişâhın yüzünde elmaslar nokta nokta oynaştı:

— O halde en çok beni seviyorsun?

Derviş içi dışı bir adamdı ve sözünün eriydi:

— Ey cihan pâdişâhı, dedi, işte bulada yanılıyorsunuz?

Kanuni hayretle sordu –

— Neden o?

Derviş ılık gözlerini yükseklere kaldırıp dedi ki:

— Ben öyle bir pâdişâhı seviyorum ki, sadece benim gibi bir âcizin değil, bütün âlem halkının ve bütün mah-lûkatın kammı doyurur, hem de böyle sizin gibi yaptığı j iyiliği kullanımı başına kakmadan…

Padişah can ve gönülden coşup dedi ki:

— Sen gerçekten dervişsin ve sözünün erişini