Bu iki sorunun beraberinde getirdiği problemleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

– Yiyeceklerin doğru şekilde çiğnenmesinin önlenmesi
– Diş temizliğinde zorlanmaya bağlı olarak çürümelerinin artması
– Dişler, çene ve çene kaslarının zorlanmasına bağlı olarak diş kırılması riskinin artması
– Dış görünüm itibariyle insanlarda özgüven eksikliğine neden olması