Kim,malayani konuşmaların çok olduğu bir yere oturur da, oradan kalkmazdan önce şu duayı okursa bu yerde oturmaktan hasıl olan günahından arınmış olur.

"Allahım!
Seni hamdinle tesbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim.Senden mağfiret diliyorum, Sana tevbe ediyorum.".


Tirmizi, Daavat 39,(2329)