Sıkıntılı veya borçlu , 1000 defa , " Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm " derse, ALLAHü teâlâ isini kolaylastirir.

Bir kimse, sabah-aksam 100 defa, " SübhânALLAHi ve bihamdihi "(Yüce ALLAH’i tesbih ederim ve ona hamd ederim.) derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.

Her gün 100 defa, salavat getiren , münafikliktan ve cehennem atesinden uzaklasir ve kiyamette sehitlerle beraber olur.

Her gece yatarken 100 defa, " SübhânALLAHi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illALLAHü vALLAHü ekber " okuyan kimse, kendini hesaba çekmis sayilir.

Korkan biri 100 defa, " Hasbünallâhü ve ni’mel vekil ." okusun "Bize ALLAH, kâfidir. O ne güzel vekildir."

1.Ebu berke (R.A.) den:”Resulullah (S.A.V.) buyurdu ki:”
Zor durumda kalanların duası şudur, Allahümme rahmeteke ercu felea tekinli ila nefsi tarfete aynin va aslili şani külleh>
Manası: (Allahım rahmetini umarım. Beni göz açıp kapatıncaya kadar dahi olsa nefsime bırakma. Ve bütün işlerimi düzelt.)(1)

2.İbi Abbas (R.A.)dan: ”Resulullah (S.A.V.) buyurdu ki:”
<<herkim istiğfara (2) devam ederse Allah onu bütün darlıklardan çıkarır, bütün sıkıntılardan kurtarır ve ona ummadığı yerden rızık verir.(3)

3.Esma bint-i Umeys (R.A)diyor ki:” ”Resulullah (S.A.V.):”
Sana bir dua öğreteyim de sıkıntılı anlarında okursun, dedi : Allahu, Allahu Rabbi la üşrikü bihi şey’a(4)
Manası: Rabbim Allah tır, Rabbim Allah tır,.Hiç bir şeyi ona ortak koşmam

4. İbi Abbas (R.A.)dan: ”Resulullah (S.A.V.) buyurdu ki: “Resulullah (S.A.V.) kederli anlarında:

La ilahe illahu’l halimül azim. La ilahe illahu Rabbül arşil azim. La ilahe illahu Rabbü’s-semavati vel’ardı ve Rabül arşil-kerim.derdi.
Manası:Allahtan başka ilah yoktur. O merhametli ve uludur. Allahtan başka ilah yoktur.O büyük arş’ın rabbidir. Allahtan başka ilah yoktur.O göklerin ve yerin Rabbidir.Ve O,şerefli Arş’ın Rabbidir(5).

Alıntı