Allah (66) Her türlü istek, tüm duaların kabul olması.

Er-Rahman (298) Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak.

Er-Rahim (258) Maddi ve manevi rızka nail olmak.

El-Melik (90) Maddi ve manevi güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak.

El-Kuddus (170) Maddi ve manevi her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhi hastalıklardan iyileşmek.

Es-Selam (131) Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak.

El-Mü'min (137) Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek.

El-Muheymin (145) İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek.

El-Aziz (94) Düşmanlara galip gelmek.

El-Cebbar (206) İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak.

El-Mütekebbir (662) İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek.

El-Halık (731) İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak.

El-Bari (214) İşte başarılı olmak, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak.

El-Musavvir (336) Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak.

El-Gaffar (1.281) Bağışlanmak ve günahlardan korunmak.

El-Kahhar (306) Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak.

El-Vehhab (14) Sıkıntısız ve maddi açıdan rahat bir hayat sürmek.

Er-Rezzak (308) Bol rızıklı bir ömür geçirmek.

El-Fettah (489) Maddi ve manevi hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak.

El-Alim (150) İlim zenginliği için.

El-Kabid (903) Zalimin zulmünden kurtulmak.

El-Basit (72) Rızkının genişlemesi ve bereketin artması.

El-Hafid (1.481) Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak.

Er-Rafi' (351) İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak.

El-Muiz (117) Fakir ve zelillikten kurtulmak.

El-Muzil (770) Düşmanları zelil etmek.

Es-Semi' (180) Duaların kabul olması.

El-Basir (302-112) Acziyetin kalkması, basiretli olmak.

El-Hakem (68) Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek.

El-Adl (104) Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.

El-Latif (129) Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması.

El-Habir (812) Hafıza ve idrakin genişlemesi.

El-Halim (88) Ahlak güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi.

El-Azim (1.020) Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak.

El-Gafur (1.286) Günahların affı ve kötü ahlaktan korunmak.

Eş-Şekur (526) Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için.

El-Aliyy (110) Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması.

El-Kebir (232) Maddi ve manevi büyüklük, hürmet sahibi olmak.

El-Hafiz (998) Nefsinin ve malının korunması.

El-Mukit (550) Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık.

El-Hasib (80) Herkese karşı açık alınlı olmak.

El-Celil (73-5.329) Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek.

El-Kerim (270) Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak.

Er-Rakib (312) Her işte Allah'ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi.

El-Mücib (55-3.025) Duaların kabul olunması.

El-Vasi' (137) Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.

El-Hakim (78-6.084) İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak.

El-Vedud (20-400) İnsanların sevgisini kazanmak.

El-Mecid (57-3.249) İzzet ve şerefin artması.

El-Bais (573) Kuvvetli irade ve alacaklarını almak.

Eş-Şehid (319) Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek.

El-Hak (108) Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi.

El-Vekil (66) Allah'tan her türlü yardım görmek.

El-Kavi (116) Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek.

El-Metin (500) Maddi ve manevi dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak.

El-Veliyy (46-2.116) Her işte Allah'ın yardımını istemek.

El-Hamid (62-3.844) Kazancın genişlemesi, Allah'ı çokça hamd etmek için yardım istemek.

El-Muhsi (148) Zekanın kuvvetli olması.

El-Mübdi (57) Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi.

El-Muid (124) Elden kaçanı geri kazanmak, Allah'ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması.

El-Muhyi (68) İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak.

El-Mumit (490) Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak.

El-Hay (18-324) Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak.

El-Kayyum (156) Bütün işlerde yardımı Allah'tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması.

El-Vacid (14-196) Aradığını ve kaybettiğini bulmak.

El-Macid (48) Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak.

El-Vahid/El-Ehad (19-3.669) Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması.

Es-Samed (134) Hiç kimseye muhtaç olmamak.

El-Kadir (305) İstediğini yapmaya güç yetirmek.

El-Muktedir (744) Her işte başarılı olmak.

El-Mukaddim (184) Daima yükselmek.

El-Muahhir (847) Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması.

El-Evvel (37) Her hayır işinde birinci olmak.

El-Ahir (801) Ömrün uzun olması.

Ez Zahir (1.106) Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması.

El-Müteali (551) İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek.

El-Batın (62) Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması.

El-Vali (47) Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi.

El-Berr (202) Her halukarda iyilik bulmak.

Et-Tevvab (409) Tövbelerin kabul olması.

El-Müntekım (630) Zulüm ve fenalıklardan korunmak.

El-Afuvv (156) Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek.

Er-Rauf (287) Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek.

Malikü'l-Mülk (212) Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddi ve manevi derecelerin artması.

Zü'l-Celali ve'l-İkram (1.100) İşlerin kolay ve asan olması, insanların kendini sevmesi.

El-Muksit (209) Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak.

El-Cami (114) Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması.

El-Gani (1.060) Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.

El-Muğni (1.100) Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik.

El-Mani' (161) Kaza ve belalardan emin olmak.

Ed-Darr (1.001) Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah'a havale etmek.

En-Nafi' (201) Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak.

En-Nur (256) Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak.

El-Hadi (20-400) Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması.

El-Bedi' (86) Allah'ın yardımına nail olmak, maddi ve manevi güzellik için.

El-Baki (113) Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak.

El-Varis (707) Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak.

Er-Reşid (514) Güzel ahlak sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak.

Es-Sabur (298) Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak.