Fakirlikten Kurtulma Duası-3

"Günde yüz kere, "La ilahe illallah, el-melikül hakkul mübin, Muhammedün Resulullah, sadikul vâdil emin diyen, fakirleşmez,zenginleşir, kabirde kendisine yoldaş olur, Cennetin kapısını da açmış olur."
[Hatib]