İstanbul'da Karaköy ve Eminönü semtlerini birleştiren köprü. İstanbul yakasını Galata'ya bireştirmek için ilk girişimler II. Bayezit zamanında oldu. Nihayet 1827 yılında 500 m. uzunluğunda, dubalar üstüne oturtulan bir köprü yapıldı. 18 yıl kullanılan bu köprüden sonra, III. Napoléon'un İstanbul'u ziyareti dolayısıyla Abdülaziz döneminde ikinci bir köprü hizmete açıldı (1863). 12 yıl sonra bu köprü, şimdiki Unkapanı Köprüsü'nün yerine çekildi. İngiltere'ye ısmarlanan üçüncü Galata Köprüsü 1875'te bitirildi. Bu köprü, 480 m. uzunluğunda ve 14 m. genişliğindeydi. 1912 yılına kadar kullanılan bu köprüden sonra, 462 m. uzunluğunda ve 25 m. genişliğindeki köprü hizmete sokuldu. 1987'de bu köprünün Haliç tarafında, onun yerini alacak yeni bir köprünün temeli atıldı. Her biri 80 m. boyunda 200 kazık üzerine oturtuldu. 484 m. uzunluğunda, 42. m genişliğinde, 6 şeritli olan köprü 1992'de hizmete girdi. Eski dubalı köprü de Hasköy-Balat arasına kuruldu ve Eski Galata Köprüsü adını aldı.