Kurşunî gri renkte, yaygın bir kurşun minerali ve kurşunun önemli bir cevheri. Tortul kayaçlar boyunca hidrotermal damarlar biçiminde, ayrıca kireçtaşı ve dolomitli kayaçlarda rastlanır. En çok Almanya, ABD, İngiltere ve Avustralya'da bulunur. Türkiye'de de Trakya ve Kuzey Anadolu yörelerinde bir miktar galene rastlanır. Galen kristalleri eskiden radyoculukta kullanılırdı.