(?, Sırbistan-1482 Edirne) Osmanlı komutan ve sadrazamı. Yaşamının ilk yılları hakkında hiçbir bilgi yoktur. Fatih'in Trabzon seferine katıldı ve bu sefer sırasında gösterdiği başarılardan dolayı Anadolu beylerbeyi oldu. Otlukbeli Savaşı'nda bulundu, Fatih'in oğulları şehzade Mustafa ve şehzade Cem'e atabeylik yaptı. 1474'te sadrazam oldu, 1475'te de Kefe'yi ele geçirmekle görevlendirildi ve Kırım'ın Osmanlı himayesine girmesini sağladı. Fatih'in son yıllarında Napoli Krallığı'nın fethine memur edildi, Otranto'yu ele geçirdi (1480). Fatih'in ölümü üzerine II. Bayezit tarafından geri çağrıldı. II. Bayezit-Cem mücadelesinde, Bayezit ile arasının açık olmasına karşın, kapıkullarıyla birlikte Bayezit'in yanında yer aldı. II. Bayezit'in kardeşini yenmesinde önemli rolü oldu. Ancak kardeşini yenerek hükümdarlığını sağlamlaştıran II. Bayezit tarafından öldürtüldü.