C.G.S. birim sisteminde 10-7 joule'a eşit enerji birimi (simgesi erg).