Kimi malzemelerin ya da yiyeceklerin üzerindeki mikrop ve başka organizmaları öldürmeye yarayan basınçlı bir ısıtma sistemiyle donatılmış kapalı kap.