Bütün canlılarda, bir türün üyelerini, üreme yönünden birbirini tamamlayan erkek ve dişi bireyler olarak ayırt etme olanağı veren bedensel özelliklerin tümü. Cinsiyet olarak da bilinir. Dişiyle erkek arasındaki yapısal farklılıklar basit yapılı canlılardaki kadar belirgin olmayabilir ama iki eşey arasındaki işlevsel farklılıklar her zaman kolayca ayırt edilebilir. Evrim süreçleri eşeyli üremenin egemenliğini güçlü bir biçimde desteklemiştir.
Virüs ve bakterilerden daha karmaşık bir gelişme düzeyine ulaşmış türlerin çoğunda, yeni bir bireyin oluşması ancak bir dişiyle bir erkeğin iş birliğiyle gerçekleşir. Eşeylerden her biri bu iş birliğine, gamet ya da eşey hücresi denen özel bir hücreyle katkıda bulunur. Erkeğin ürettiği eşey hücresiyle (sperma) dişinin ürettiği eşey hücresi (yumurta) birbirini bularak birleşme eğilimindedir. Bu birleşmeye döllenme denir. Döllenmenin sonucunda tek hücreli bir zigot oluşur.