Yunan mitolojisinde, yeraltındaki ölüler ülkesinin tanrısı. "Görünmez" anlamına gelen Hades adı, hem tanrının kendisi, hem de egemen olduğu ölüler ülkesi için kullanılır. Hades, Kronos ile Rhea'nın oğludur. O ve karısı Persephone, amansız, acıma nedir bilmeyen korkunç tanrılar sayılır. Kendilerinden de, ülkelerinden de tanrılar ve insanlar nefret eder. Hades'in, ölü ruhların oturduğu tasarlanan karanlıklar ülkesi, Homeros'un "Odissia", Lâtin şiirinde Vergillius'un "Aeneis Destanı"nda anlatılmış ve Dante'nin büyük yapıtı "İlâhi Komedi"yi etkilemiştir. Hades'in bir özelliği, kendisini görünmez kılan başlığıdır.