Tek bir kromozom takımı içeren eşey ya da üreme hücresine verilen ad. Genetik bilginin yarısını içerir. Üreme sırasında erkek ve dişi gamet birleşir, böylece her ikisinden gelen yarım genetik bilgi, bir tam DNA oluşturur ve ortaya bir zigot çıkar. Bütün hayvanlarda ve üstün yapılı bitkilerde üreme, ogami adı verilen küçük ve hareketli bir gamet (sperma) ile büyük ve hareketsiz bir gametin (yumurta) birleşmesi sonucunda olur.

ansiklopedim