Merdivenler


Merdivenler üst katın ve alt katın Ch'i'sini birbirine bağlayıp, Ch'i'nin evin tüm köşelerine dolaşmasını sağladığı için önemlidir.

Merdivenler düz bir hat biçiminde değil de yumuşak eğimlere sahip olmalıdırlar. Sarmal merdivenlerden enerjinin dolaşmasına zorluk çıkardığı için kaçınılmalıdır. Korkuluklarda da sert köşeler olmamalıdır. Bir merdivendeki basamak sayısı önemlidir. Üçlü ya da dörtlü gruplar halinde sayılır. Üçlü döngü şöyledir: altın, gümüş, ölüm. Dörtlü döngü ise şans, bolluk, şanssızlık, başarısızlıktır. Doğal olarak son basamağın altın, gümüş, şans ya da bolluk olması gerekir. Böylece basamaklar için ideal sayılar şöyle belirlenir: bir, iki, beş, on, on üç, on dört, on yedi, yirmi iki, yirmi beş, yirmi altı, yirmi dokuz. Merdivenler ön kapıya, tuvalet kapısına, yatak odası kapısına bakmamalı, evin tam merkezine yerleştirilmemelidir. Merkez iyi şansa ait bir konumdur ve bu alan merdiven için kullanılırsa, iyi şans ziyan olur. Merdiven kasası çok dik, çok dar ya da sarmal olmamalıdır. Hafifçe kıvrılmalıdır. Merdivenlerin ortasında bir sahanlık iyi kabul edilir. Ch'i'nin aşağı ve yukarı rahatça dolaşabilmesini sağlamak için merdivenin iyi aydınlatılması gerekir. Her basamak sağlam ve bir sonraki basamağa bağlı olmalıdır. Basamakların arasında aralık olması Ch'i'yi karıştırır ve her iki yöne de ilerlemesini zorlaştırır.