Oturma Odası


Oturma odası rahat ve insanların kendilerini mutlu ve rahatlamış hissettikleri bir oda olmalıdır. Ailenin bir araya geldiği ve misafirlerin ağırlandığı oda burasıdır.

Oturma odası evin öbür odalarıyla orantılı olmalıdır. Biçimi düzgün olmalıdır. Pencerelerinden güneş ışığı almalıdır. Ancak odanın ana girişine doğrudan bakan bir pencere olmamalıdır. Oturma odasının eşyalarla tıkabasa, kalabalık bir görüntüsü olmamalıdır. Ayrıca oturma odası evin geri kalanından daha alt bir düzeyde de olmamalıdır. Kare ve dikdörtgen biçimli oturma odaları idealdir. Uzun ve dar oturma odaları iyi aydınlatılmalıdır. Odanın daha dengeli görünmesini sağlamak için uzun kenarlardan birine ayna konmalıdır. Oda geniş ve darsa, ana giriş geniş taraftaysa, kapının iki yanma iskemleler konarak dengelenebilir. Oda geniş ya da darsa ve girişi geniş olan taraftaysa sandalyeler kapının yanma yerleştirilmelidir. Oturma odasında kirişler açıkta olmamalıdır. Açıkta kiriş çok kötü feng shui anlamına gelir, insanın omuzlarında ağır bir yük varmış izlenimi yaratır. Açıkla kirişler Ch'i'yi kısıtlar, bu da ailenin maddi olanaklarını ve mutluluğunu kısıtlar. Bir çare tavanı alçaltıp kirişleri gizlemektir. Daha ucuz bir çözüm merkez kirişin üzerine bir pa-kua aynası asmaktır. Kirişlerden iki ince flüt de sarkıtılabilir. Oturma odası evde yaşayan insanların kişiliğini yansıtmalıdır. Örneğin ilgi alanları, sevdikleri kitaplar, modeller, aldıkları sertifikalar, fotoğrafları bu odada olmalıdır. Bazı nesneler toplanabilir. Annem bir sepette oturan seramik tavukların koleksiyonunu yapardı. Onları bir rafta sergilerdi. Bu nesneler öğlen güneşini yansıtır, odayı neşeli renklerle doldurarak aydınlatırlardı. Böyle bir uğraş yararlı Ch'i yaratılmasını sağlar. Mobilyalar da ev sakinlerinin kişiliği, odanın biçimi ve büyüklüğüyle orantılı olmalıdır. Rahat olmalıdırlar. Aile reisinin oturduğu iskemle odanın ana girişine bakmalıdır. Bazı mobilyaların sert köşelerden kaçınmak için yuvarlak hatlı olması gerekir. Yuvarlak masalar, yuvarlak kilimler, yuvarlak hatlı lamba ve şamdanlar ve yuvarlak hatlara sahip her nesne yararlıdır. Çinliler yuvarlağı para simgesi olarak kabul ederler. Çinli aileler evlerinin duvarlarına kaligrafi ve bolluk, sağlık, uzun ömür anlamına gelen süsler asarlar.