Aristoteles ve Eğitim FelsefesiAristoteles, eğitim anlayışında da bütünlüğün karşısına çeşitliliği, genelliğin karşısına da özelliği koymuştur. Onun çabası, özel ile genel arasında orta bir yer bulmaktır. Bu bağlamda Aristoteles, hem aşırı bir ayrıntıyı, hem de aşırı bir genellemeyi tehlikeli görmüştür. Ona göre ne tek başına bir fert, ne de fertten bütünüyle soyutlanmış bir toplum düşünülebilirdi.Ona göre pedagoji, bir bakıma bir devlet öğretisi olan ahlakın bir parçasıdır. Ancak bu parça, yalnızca felsefi teoriler aracılığıyla ele alınabilir. Böylece eğitim, bağımsız bir olay değil, felsefi düşünüş içerisinde kendiliğinden bir parça olarak görülmektedir.