ÖNCE BİLİNMEYEN, YANLIŞ BİLİNEN VEYA EKSİK KALAN BİRKAÇ FİZİK KURALI

YÜK KURALLARI (Kısmen Bana Aittir)


 1) Aynı yükler birbirini iter, zıt yükler çeker: Mıknatıs için söylenilen “aynı kutuplar birbirini iter zıt kutuplar çeker” kuralını aynı yükler birbirini iter zıt yükler çeker olarak değiştiriyorum çünkü sadece manyetik yük değil, aşağıda açıklamasını yapıp örnekler verdiğim sıcaklık ve elektriksel yükler içinde aynı kural geçerlidir.

a) Manyetik yük: (güney-kuzey) güney-güneyi iter, kuzey-kuzeyi iter, güney-kuzey birbirini çeker. Mıknatıs buna zaten bilinen bir örnektir.

b) Sıcaklık yükü: (sıcak-soğuk) sıcak-sıcağı iter, soğuk-soğuğu iter, sıcak-soğuk birbirini çeker.
Bana aittir ve çok önemlidir bu kırmızı yazıyı sonuna kadar okuyun çünkü kâinatın işleyişini ve atomun yapısını açıklayan bir kuraldır bu kuralı ispatlayan iki deney yaptım deneyler çok basit sizde yapabilirsiniz.

Birinci deney: Bir kapta su kaynatın kaynattığınız suyu buzdolabınızın buzluk kısmına yaklaştırın buzdolabınızın soğuk olan buzluk kısmı kaynar suyun sıcak olan buharını içeri çekecektir bu soğuk ve sıcağın tıpkı mıknatısın zıt kutupları gibi birbirlerini çektiğini ispatlar. (Bu deneyi su buharı ile yapmamın sebebi yer çekimidir eğer bu deneyi ağır bir madde ile örneğin demir bir bilye ile yapsaydım bilye ağır olduğu için buzdolabındaki soğuğun onu çekmeye kuvveti yetmeyecek yerçekimi daha ağır basacak ve deney başarısız olacaktı. Yer çekiminin ağır basma sebebi ve kütlelerin birbirini çekme kuvvetleri kuvvet kurallarındaki şemada mevcuttur.)

İkinci deney: İki mum veya çakmağı yakın ateşlerini birbirine değecek şekilde yaklaştırın ateşlerin birbirine temas etmesi gereken noktada birbirlerini ittiklerini ve arada bir çizgi oluştuğunu göreceksiniz bu da tıpkı mıknatısın aynı kutupları gibi sıcağın sıcağı ittiğini ispatlar. (Bu deneyde ateş kullanmamın sebebi de ilk deneydeki sebeple aynıdır).
Deneylerin çok basit olduğunu söylemiştim sosyal medyada deneylerle ispatlanmış bu keşiflerle adımın dehalar arasında anılması gerektiğini söylediğim bir arkadaş bu deneyler için günlük hayatta gördüğümüz şeyler diye bir cevap yazdı bende ona insanları deha yapan şeyin herkesin bakıpta göremedikleri keşfedemedikleri şeyleri keşfetmeleridir herkes günlük hayatta hamama gidiyor tas kullanıyor ama suyun kaldırma kuvvetini keşfeden Arşimet oldu yine herkes günlük hayatta elma veya başka bir şeylerin düştüğünü görüyor ama yer çekimini keşfeden Newton oldu deneylerin ve olayların günlük hayatta yaşanması deneyleri ve keşfedenleri basitleştirmez diye cevap yazdım ) son olarak yakında buzdolabı ve buhar ile yaptığım deneyin videosunu buraya ekleyeceğim fakat kameralar ısı ve ışığa çok duyarlı olduğu için ikinci deneyim yani mum veya çakmak ile yaptığım deney videoda belli olmuyor o yüzden onu buraya ekleyemeyeceğim birde soğuğun da soğuğu itmesi ile ilgili deney üzerinde çalışıyorum yaptığım zaman onu da buraya ekleyeceğim.
c) Elektriksel yük: (negatif-pozitif) negatif-negatifi iter, pozitif-pozitifi iter, negatif ve pozitif birbirini çeker. (negatif yüklü parçacıkların negatif ve pozitif yüklü maddelerin yanından ve içinden geçmelerini gözlemleyen bütün deneylerde negatif yüklü parçacıkların negatif maddelerden uzaklaşması ve pozitif maddelere doğru yönelmesi bu kuralın ispatıdır.)

2) Yük arttıkça itme ve çekme kuvveti artar, yük azaldıkça itme ve çekme kuvveti azalır: Birinci kuralda aynı yükler birbirini iter zıt yükler çeker demiştik ve a,b ve c şıklarında bu yükleri sıralamış ve açıklamıştık. İşte bu yükler arttıkça eğer yükün cinsi aynı ise itme kuvveti yükle aynı oranda artar, eğer yükün cinsi zıt ise bu seferde çekme kuvveti yükle aynı oranda artar. Bu yükler azaldıkça ise eğer yükün cinsi aynı ise itme kuvveti yükle aynı oranda azalır, eğer yükün cinsi zıt ise bu seferde çekme kuvveti yükle aynı oranda azalır.

KÜTLE KURALLARI (Kısmen Bana Aittir)

1) Bir atomun kütlesi onu oluşturan parçacıkların kütlelerinin toplamına yine bir cismin kütlesi ise onu oluşturan atomların kütlelerinin toplamına eşittir..
2) Kütle arttıkça yük artar: Bu kural aslında kütle arttıkça kütle çekim kuvveti artar diye bilinir ancak kütle çekim kuvvetini oluşturan kütle değil kütlenin yüküdür. Bu yüzden kütle ile beraber yük artacağı için yük kuralları 2. kural geçerli olacak ve eğer kütleyi oluşturan yüklerin cinsi aynı ise kütle çekim değil kütle itme kuvveti artacaktır. Bunu sıcak yüklü kütleleri örnek vererek aşağıdaki şemada açıkladım.

(Bana aittir sıcaklık çekme ve itme kuvvetlerini matematiksel olarak hesaplamamı isteyen arkadaşlar var ancak yazacağım iki sebepten dolayı bu neredeyse imkânsız.
Birinci sebebi denge kuralı çünkü maddeler sürekli birbiri ile ve bulundukları ortam ile ısı alışverişi yapacağı için sabit bir sıcaklıkta referans olacak bir deney ve hesaplama yapamazsınız.
İkinci sebebi yer çekimidir yine hesaplamaları yapabilmek için deney yapmanız gerekir ancak yukarıda buzdolabı deneyinde söylediğim gibi deney yaptığınız maddeleri birbirlerinden çok yer çekecek ve deneyinizin ve hesaplarınızın yanlış sonuç vermesine sebep olacaktır)
3) İki cismin birbirlerine uygulayacağı kütle çekim veya kütle itme kuvveti birbirlerine olan uzaklık ile ters orantılıdır.

KUVVET KURALLARI
1) Bütün kuvvetler yük kurallarındaki yüklerden ve atomun sistemsel özelliklerinden kaynaklanan kuvvetlerden oluşmaktadır. (atomun yaptığı bağlardan ve son yörüngeyi 8 e tamamlama isteği gibi sistemsel özelliklerinden kaynaklanan kuvvetleri atomun yapısı bölümüne yazacağım )
2) Kuvvetler naci bağıntısına göre birbirleri ile bağıntılıdır, her kuvvet diğerine etki eder.
3) Her kuvvetin bir alt sınırı vardır, ancak üst sınırı yoktur. Örneğin bir mıknatıs başka bir mıknatısı en fazla kendine kadar çeker, ancak kuvveti yeterli olsa kainatın sonuna kadar itebilir. Veya hızı örnek verelim alt sınırı durmaktır, ancak yine bir cismin kuvveti yeterli olsa sonsuz bir hıza ulaşabilir (e=mc2 yanlıştır bunu ilerleyen zamanlarda açıklayacağım)

DENGE KURALI
(Bana aittir ve bu kuralda çok önemlidir kâinattaki neredeyse bütün sistemler bu kurala göre işlemektedir.)
Kâinattaki yükü farklı her madde yüklerini dengelemek için bir yük alışverişi yapar veya yapmaya çalışır. Şimdi bu konuyla ilgili vereceğim birkaç örnek herkes tarafından fark edilen ve bilinen şeylerdir, ancak bilinenler birkaç şey ile sınırlı olsa da aşağıdaki konuları okuduğunuzda anlayacaksınız ki aslında bütün Kâinat denge kuralı ile işlemekte. Şimdi gelelim örneklere soğuk bir odadan sıcak bir odaya girmek için kapıyı açtığınızda kapıyı açar açmaz sıcak havanın size geldiğini hissedersiniz, odaya girdiğinizde ise soğuk havanında sizinle birlikte sıcak odaya girdiğini hissedersiniz, çünkü iki oda sıcaklık yükünü dengelemek için birbiri ile alışveriş yapmaktadır. Aslında sıcak ve soğuk suyu karıştırdığımızda, sıcak bir yemeği buzdolabına koyduğumuzda da aynı alışveriş olmaktadır. Yani sıcak yemeği buzdolabına koyduğumuzda sadece yemek soğumaz, aynı zamanda buzdolabı da ısınır, çünkü bu aslında yemek ile buzdolabının ısı alışverişidir. Yine biri boş diğeri dolu iki bataryayı birbirine bağladığınızda iki batarya elektrik yük’lerini dengeleyene kadar birbiri ile elektron alışverişi yapar. Tabi bunlar yukarıda dediğim gibi bilinen örnekler ama bir atomun parçacık sayısı, yörünge sayısı, yörünge genişliği ve neredeyse herşeyi bu kurala göre işlemektedir. Kısacası şimdiye kadar bu yönüyle açıklanmamış olsa da yukarıda söylediğim gibi bütün Kainat bu kurala göre işlemektedir.

NACİ BAĞINTISI (Bana Aittir)
Aslında yük’ler kuralında yazdığım yük’ler birbiri ile bağıntılı yani bağlantılıdır. Yani GÜNEY-SICAK-NEGATİF aynı cinsten yük’ler KUZEY-SOĞUK-POZİTİF de onların zıttı olan aynı cinsten yüklerdir. Yani güney-sıcak-negatif birbirlerini iterler (sadece güney güneyi değil güney negatifi ve sıcağı sıcak negatifi iter yani her biri diğerini iter) kuzey-soğuk-pozitifi çekerler. (Güney kuzeyi, soğuğu ve pozitifi çeker sıcakta kuzey, soğuk ve pozitifi yine negatifte soğuk, kuzey ve pozitifi çeker.) Dünya’nın güney kutbunun sıcak olması, kuzey kutbunun soğuk olması, elektronların sıcaktan soğuğa, Katot’dan Anot’a doğru sapma göstermesi ve mıknatısın kutuplarının elektronları hareket ettirmesi ve bunlarla ilgili yapılmış ve ispatlanmış birçok deney naci bağıntısını ispatlıyor. Yine her Atomun yukarıda anlattığım yüklerine bağlı, kendilerine öz özellikleri ve kuvvetleri vardır, bu özellik ve kuvvetlerde hem birbirlerine olan etki ile hem de diğer atomların etkisi ile değişmektedir, bunların arasında da bir bağıntı vardır. Yine bunu da bazı örneklerle kısaca açıklayayım. Mesela her atomun kendine öz bir kütlesi vardır ama bu kütle yerçekimi kuvvetinin etkisi ile olması gerekenin üzerindedir, yine her atomun kendine öz sıcaklığı vardır. Bu sıcaklıkta yine hem yerçekiminin etkisi ile hem de yeryüzünün sıcaklığının etkisi ile olması gerekenden çok farklıdır, yani atomların kütlesi, hacmi, sıcaklığı, yoğunluğu ve aklınıza gelebilecek bütün yük, kuvvet ve özellikleri yeryüzünün ve içinde bulunduğu koşulların etkisi ile olması gerekenden çok farklıdır

FİZİK KURALLARI VE NACİ BAĞINTISINA GÖRE KÂİNATIN İŞLEYİŞİ ( Bana Aittir)

Dünya ve gezegenler neden kendi eksenlerinde ve güneşin etrafında dönerler, dönmelerine sebep olan kuvvet nedir, dönüş yönleri ve hızları neye bağlıdır, yörüngeleri neden eğiktir merkezkaç kuvveti var mıdır? (Bana aittir )

Belki şimdi buda mı diyeceksiniz ama yine bunların sebebi de yükler kuralı ve sıcaklık farkı ama bu sefer naci bağıntısının da etkisi var peki nasıl oluyor? Gezegenlerin bir yüzü güneşe dönük ve doğal olarak sıcak iken diğer yüzü soğuktur. Yine yükler kuralına göre Güneş Dünya ve gezegenlerin sıcak olan yüzünü itip diğer yüzünü çekerek dönmesini sağlıyor. Peki, dönüş yönlerini ve hızlarını ne veya neler belirliyor gezegenlerin ve Dünyanın dönüş yönünü belirleyen manyetik kuvvetleridir buda yukarıda anlattığım naci bağıntısına bağlıdır. Çünkü manyetik alan güneyden kuzeye, kuzeyden güneye, doğudan batıya, batıdan doğuya doğru yönü olan ve bu yönlere doğru azalıp çoğalan bir kuvvettir. Peki, dönüş hızlarını ne belirliyor gezegenlerin dönüş hızını belirleyen iki etken var;
Birincisi kütleye bağlı manyetik kuvvet yukarıda yazdığım gibi manyetik alanın oluşturduğu ivme hızı,
İkincisi gezegenleri oluşturan maddelerin ısınma ve soğuma hızlarıdır. Bunları şöyle açıklayım gazlar çok çabuk ısınıp soğudukları için içerisinde çok fazla gaz bulunan veya tamamen gazlardan oluşan gezegenler hızlı dönerler. Yine metaller daha yavaş ısınıp daha yavaş soğuduğu için içinde metal oranı daha fazla olan veya tamamen metallerden oluşan gezegenler yavaş dönerler. Gezegenlerin hızlarını belirleyen en büyük etken kendilerini oluşturan maddelerin ısınma ve soğuma hızlarıdır fakat manyetik alanın hacmin ve kütlenin de buna etkisi vardır. Peki, merkezkaç kuvveti var mıdır? Evet, merkezkaç kuvveti vardır ancak yukarıda anlattığım gibi gezegenlerin dönmesine, hızlarına veya yörüngelerine direk bir sebep değil sadece gezegenlerin güneş etrafında dönerken güneşe olan uzaklıklarını artıran bir etkendir.

Alıntı