Yatayla dar açı yapacak biçimde atılan bir cismin hareketi.

Bir top mermisinin hareketi eğik atış için iyi bir örnektir. Eğik atışın başlangıç noktası koordinat eksenlerinin merkezi olarak seçilip, x yatay ekseni, y düşey ekseni a atış açısını, Vo ilk hızı, g yerçekimi ivmesini göstermek üzere, eğik atışta yörünge denklemi y= tga - g.x2/(2Vo2cos2a) şeklindedir. Bu denklemden de görüldüğü gibi, eğik atışta yörünge bir paraboldür. Bu denklem y=0 için çözüldüğünde x= Vosin2a/g elde edilir ve x'i maksimum yapan açının a = 45º olduğu görülür. Bu nedenle, bir taşı en uzağa atmak için, havaya doğru ve yatayla 45° açı yapacak biçimde fırlatmak gerekir.