Qq Türk alfabesinde bulunmayan bir harftir. Genel olarak K sesi vermesine rağmen birçok dilde kendisinden sonra U harfi gelmesi gerekir. Bu durumda ise [[kʷiː]] sesi verir. Mesela Latincedeki qui ile cui arasindaki fark da bu şekilde açıklanabilir. Azerice'de kalın bir K sesi vermek için kullanılır. Bunun haricinde Arnavutça'da da kullanımından sonra K sesi gelmezi gerekmez. Harfin adı Türkçe olarak Kiu veya kü şeklinde söylenebilir. Türkçede günlük kullanımda Q yaygınlık kazanmamıştır.

Kaynak = Vikipedi