Tanımı: Apandisit hastalığı, körbağırsağın apandis denen solucansı uzantısının iltihaplanmasına verilen addır. Apandisit, apandisin iç boşluğunun mikroplar veya tıkaçlarla (meyve çekirdeği gibi) tıkanması ile oluşur.
Sıklığı: Nüfusun % 7’sinde görülür. Apandisit ameliyatı tüm cerrahi girişimlerin % 2’si ve acil girişimlerin yaklaşık % 50’si apandisit nedeniyle yapılmaktadır. Bebeklik çağında ender görülür, çocukluk ve özellikle ergenlik çağında çok sık ortaya çıkar.
Belirtileri: Apandisit: iştah kaybı, bulantı, kusma, ateş, karın ağrısı (öncelikle göbek çevresinden başlayıp, karın sağ alt kesimine yerleşen ağrı) gibi yakınmalarla kendisini belli eder.
Tanı: Apandisit hastalığı tanısı başlıca cerrahın muayenesi ile konulur. Cerrahın deneyimi ile tanıdaki başarı oranı artar. Ayrıca tanıda, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi radyolojik yöntemler de kullanılır.
Ameliyatsız tedavi: Çok nadir olgularda antibiyotik tedavisi ile bulgular gerileyebilir, ancka mutlak hekim denetiminde yapılmalıdır, aksi takdirde apandis delinmesi (perforasyon) ile sonuçlanabilir.
Ameliyat yöntemleri: Açık ameliyat veya laparoskopik (kapalı veya kansız) ameliyat ile apandis organı yerinden alınır. Laparoskopi özellikle kadın hastalarda üreme organlarına ait sorunların ayırt edilmesi ve tedavi edilmesinde avantajlar sağlar.
Hastanede yatış: Ortalama 1 gündür.
Başlıca komplikasyonlar: karın içinde apse gelişimi, peritonit gelişimi
Hayati risk: % 0.2-0.8 arasında hayati risk vardır, bu olasılık 70 yaşın üzerindeki hastalarda % 20’ye kadar çıkabilir.
İşe geri dönme: 3-5 gün içinde işe geri dönülebilir.
Ameliyat sonrasında kısıtlama: yok, doktorunuzun önerisi ile ertesi gün banyo yapılabilir.
Dikişlerin alınması: Genellikle dikişler ameliyattan sonraki 7-10 günlük sürede alınırlar.


Dr.Taviloglu