Geometri konularında karşımıza en çok çıkacak olan terim açıdır. Bir çemberi 360 eşit parçaya böldüğümüzde her bir yayın ölçüsü 1 derece olmaktadır. Ölçüleri eşit olan açılara da eş açılar denir.

* Açı Türleri:

– Dar Açı: Ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olan açıladır.

– Dik Açı: Ölçüsü 90 derece olan açıdır.

– Geniş Açı: Ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açılardır.

– Doğru Açı: Ölçüsü 180 derece olan açılardır.

– Tümler Açı: Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya tümler açılar denir.

– Bütünler Açı: Ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya bütünler açılar denir.– Yöndeş Açı, Ters Açı, İç Ters Açı ve Dış Ters Açı: Bu açıların eşitlikleri aşağıda verilmiştir.D1//D2 olmak üzere;

Yöndeş Açılar: a=e, b=f, c=g, d=h

Ters Açılar: a=c, b=d, e=g, f=h

İç Ters Açılar: c=e, d=f. Burada doğrular üzerine bir Z çizerseniz ya da ters bir Z çizerseniz , çizdiğiniz Z harfinin iç kısımlarında kalan açılar iç ters açıları verecektir.

Dış Ters Açılar: a=g, b=h

Görüldüğü üzere yöndeş, ters, iç ters ve dış ters açılar birbirlerine eşittir.

Yöndeş açı, İç Ters açı, Ters açı ya da Dış ters açının oluşabilmesi için kesinlikle bir paralellik olması söz konusudur. Eğer doğrular paralel değilse bu açıların hiçbirinden bahsedilemez.
Kpss Geometri dersinin paralel açılarla ilgili son olarak aşağıdaki formülü aklımızda tutmamız iyi olacaktır.