Göz Hastalıkları Nelerdir
RETİNA HASTALIKLARI

Diabetik retinopati: Diabet bütün vücut dokularının damar hastalığıdır. Gözün sinir tabakasındaki damarların yapısının bozulması sonucu göz dibinde kanama ve ödeme yol açarak görmeyi bozar. Hastalığın derecesi göz dibinin anjiorafisi (FFA) ile daha detaylı teşhis edilerek uygulanacak laser tedavi bölgelerinin tespitini sağlar.

Retina damar tıkanıklıkları: Gözün sinir tabakasını besleyen damarların kökten veya dallarından birinin tıkanması şeklinde görülür. Hasta, görmesisin ani azalma veya kaybolmasından şikayet eder.

Retina dekolmanı: Gözün sinir tabakasının yerinden ayrılarak arasına sıvı birikmesidir. Hasta gözünün önünde sinek uçuşmaları, şimşek şekline ışık çakmalaları veya önce çevre sonra merkez görmesinin bozulmasından şikayet eder. Tedavisi acil operasyondur.

Yaşa bağlı makuladejeneresansı: Yaşlılarda görme merkezindeki sinir ve damar tabaksaının birlikte bozukluğudur. Hastalığın dercesi FFA ile tespit edilebilir. Hastanın çevre görmesi normaldir, fakat baktığı noktayı görememe veya okuma güçlüğünden şikayet eder.


Gözlerin uyumlu hareketini sağlayan kasların dengesiz kasılmasından meydana gelir. Genellikle çocuklarda görülmektedir. Sebepleri ise, göz kaslarının bozukluğu ( az veya aşırı kasılması ) veya kırma kusuru ( hipermetropi, miyopi ) dan meydana gelir. Tek göz şaşılıklarda kayan gözün görme yeteneği zamanla azalır, bu nedenle erken tedavi önemlidir. Tedavi, gözlük, ortoptik tedavi ve gerekşyorsa operasyondur.

GÖZ YAŞI YOLU TIKANIKLIĞI

Göz yaşı bezinden salgılanan göz yaşı, gözün ön kısmını ve korneayı yıkadıktan sonra gözün iç tarafında kapak kenarlarındaki iki delikten geçerek göz yaşı yolu ile buruna akar, bu yol doğuştan veya sonradan tıkanabilir. Bayanlarda daha sık görülür. Hasta gözünün devamlı yaşarması ve çapaklanmasından şikayet eder. Tedavisi operasyondur..
GÖZ TÜMÖRLERİ

Retino blastom: Bebeklik çağının (0-3 yaş) en habis tümörüdür. Göz bebeğinde beyazlık veya nadiren tek taraflı şaşılık ile ebeveyni fark edebilir. Tedavisi, erken dönemde ışın geç dönemde operasyondur.

Malin melenon: Yetişkinlerde görüne gözün damarsal tabakasının pigmentli habis tümörüdür. Geç fark edilir. Tedavisi, erken dönemde ışın geç dönemde operasyondur.
UVEİT

Gözün damar tabakası olan önde İris arkada Koreidin iltihabıdır. En tanınmış tipi behçet hastalığıdır, hasta gözünde kızarıklık, ağrı ve görme bozukluğundan şikayet eder. Tedavisi acil olup ilaçladır