Dev panda veya sadece panda, ayıgiller familyasına aittir. Beyaz postu üzerinde bölge bölge siyah büyük benekleri vardır. Ayrıca nesli tehlikede olan bir ayı türüdür. Küçük pandadan ayrıt edebilinmesi için büyük panda veya bambu ayısı da denilir.

Dev Panda Hakkında Genel Bilgiler
Özellikleri

Yetişkinliğe erişen pandaların boyu yaklaşık 150 cm kadardır. Erkek pandaların ağırlığı 115 kilograma kadar çıkar. Dişi pandalar genellikle erkek pandalardan daha küçüktür. Ayrıca dişi pandalar nadirde olsa 100 kilograma kadar ulaşabilirler. Dev pandalar Sichuan, Gansu, Shaanxi ve Tibet gibi dağlık bölgelerde yaşarlar. Çin Ejderhaları, Çin’in tarihsel bir sembolüydü. Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dev pandalar da Çin’in resmi olmayan ulusal bir sembolü olmaya başlamıştır.

Pandalar alışılmadık bir pençeye sahiptir. Beş parmaklarının yanı sıra evrilen bir baş parmağa sahiptir. Bilek kemiğinden evrilmiş olan baş parmakları sayesinde pandalar bambuları rahatça yerler. Dev pandaların kuyrukları yaklaşık olarak 25 cm uzunluğundadır.

Dev pandalar, bilimsel sınıflandırmada bir etçil olarak sayılır. Fakat pandanın günlük besini hemen hemen sadece bambudan oluşur. Aslında etçil değil, otçul hayvanlardır. Bununla birlikte, pandalar hareketsiz bir etçilin sindirim sistemlerine sahiptir. Selülozu sindirmeye çalışan enzimlere de sahip değillerdir. Pandalar, bambu tüketiminde çok az enerji ve protein alırlar. Dev pandalar günün büyük bir kısmını beslenmeye ayırır. 12 ila 38 kg. kadar bambu filizi ve yaprağı yiyen pandaların beslenme süreleri 12-14 saati bulur.

Pandalar çok yüksek dağlık alanlarda yaşarlar. Yaşam alanları maalesef hem sınırlı ve hem de sıkışıktır. Ayrıca yaşadıkları bölgelerin ortalama sıcaklıkları da artmıştır. Tüm bunların başlangıcı bambu hasatından kazanılan kereste kazancının artması ile olmuştur. Buna bağlı olarak da yabani pandaların yiyeceği olan mevcut bambuların yok olmasıdır. 1973’ten 1984 yılına kadarki süreçte Asya’nın 6 bölgesindeki yabani pandaların nüfusu %50 civarında azalmıştır. Dev pandalar bir otçulun günlük besini ile idare ederler. Fakat yinede bir etçilin basit sindirim özelliklerini yitirmemişlerdir. Dev pandanın yuvarlak yüzü, günlük besini bambuya olan düşkünlüğü ile meydana gelmiştir. Dev pandaların güçlü pençe kasları kafasından pençesine bitişir. Büyük azı dişleri vardır. Bu dişleri lifli bitki parçalarını ezmeye ve öğütmeye yarar.

Yabani pandalar bambunun varolan 25 türüyle beslenir.
Yaygın olan birkaç bambu türü sayesinde pandalar yüksek dağlık alanlarda yaşıyor. Bambu yaprakları yüksek derecede protein içerir. Fakat bambu gövdesi protein içermez.
Bazı bambu türlerinin ve eş değerli bitkilerin neslinin yok olması sorunu vardır. Bu nedenle pandalar şiddetli açlık çekerler. Pandaların açlığı bölgelerindeki en az iki farklı bambu türüyle giderilir.

Hayvanat bahçeleri, pandaların günlük besini olan bambunun tipik bakımını yapıyorlar. Ancak pandalara özellikle ek besin olarak bisküvi vb. yiyeceklerde verdiklerini açık ve kesin bir biçimde ifade etmişlerdir.

Yavru Pandalar
Erkek panda dişi pandanın kalbini kazanır. Eğer çiftleşme başarılı olursa yaklaşık 120 ila 160 gün sonra bir veya iki panda bebeği dünyaya gelir. Yeni doğan panda ancak bir fare büyüklüğünde olur. Kilosu ise 100-150 gr ağırlığındadır. Bebek panda küçük ve savunmasız olur. Doğduğunda gözleri kapalı olan yavru pandaların bir kaç hafta sonra gözleri açılır. Fakat gözleri açılan bebek panda hemen görmeye başlamaz. Bununla birlikte, yetişkin pandalardan daha iyi işitir. Gözleri açıldıktan sonra bu durum değişir. Bu dönemle ilgili en önemli ayrıntılardan bir tanesi anne pandanın çok şefkatli ve sevecen olmasıdır. Anne panda bebeğine çok düşkündür. Onu kollarının arasında insanların bebeklerini salladıkları gibi sallar ve sabırla emzirir. Hayvanlar aleminde yavrularına karşı en sevecen hayvan pandalardır. Ama bazen iki yavrudan zayıf olanı ölüme terkettiği görülür.

Bebek pandanın gözlerinin görmeye başlaması 6 hafta sürer. 3 aylık olduklarında ise tek başına yürümeye başlar. Koşmaya başlaması ise 5 aylığı bulur. Yine beş aylık olduğunda bambunun tadına bakmaya başlar. Bebek panda bir buçuk seneden fazla annesinin yanında kalmaya devam eder. Ancak bu uzun dönemin sonunda da tek başına yaşamaya hazır olurlar. Bir buçuk yaşına gelen bu sevimli canlı 50 kg ağırlığını bulur.

Korunma
Pandalar üzerinde araştırma yapmak bu zamana kadar kolay olmamıştır. Çünkü sayıları hem az hem de nesilleri tükenmek üzeredir. Bu değerli hayvanlar sıkı bir şekilde korunma altına alınmıştır. Hakkında araştırma yapmak zor olan bu hayvanların, kış uykusuna bile yatıp yatmadıkları hala kesin olarak tam bilinmemektedir. Dünya Doğayı Koruma Vakfı pandaların nesillerinin tükenmesini engellemek için uğraşlar veriyor. Dev pandalar, Dünya Doğayı Koruma Vakfı için farklı bir anlam taşır. Bu sempatik canlılar vakfın 1961 yılından beri sembolüdür.

Dev panda Çin’in Yangtze Havzası’ndaki bambu ormanlarında yaşar ve bu havza, bioçeşitlilik açısından dünyanın en zengin bölgelerinden bir tanesidir. Burada nesli tehlike altında olan bir çok bitki ve hayvan türü bulunur. Bu açıdan Yangtze Havzası’nın mutlaka korunması gerekmektedir. Çin’de doğal ortamda yaşayan pandaların sayıları oldukça düşüktür. Bu sayının sadece 1000 civarı olduğu bilinmektedir. Çin’deki bambu ormanlarının çoğu giderek yok oluyor. Bu yüzden de pandaların hayatını da tehdit etmektedir. Dünya doğayı koruma vakfı, Çin hükümetinden bu nedenle yardım çağrısı almıştır. WWF, 1980 yılından bu yana pandaların korunması için önemli çalışmalara imza atıyor. Pandalar için bugüne kadar 50 doğal rezerv kurulmuştur. Bu şekilde korumaya alınmıştır.

Çin dağlarında dünyadaki dev pandaların üçte birini barındıran panda sığınağı bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler’ in kültürel konularla ilgili örgütü UNESCO tarafından tıpkı piramitler ya da Çin Seddi gibi Dünya Mirası Alanları listesine alındı. Çin’deki Şiçuan eyaletinde dağlık arazide, Bu sığınak 9 bin kilometre kareyi aşkın bir alan üzerinde kuruludur. Sığınak, kazandığı yeni statü sayesinde uluslararası yardıma da hak kazanmış oluyor.

Ayrıca koruma altındaki hayvanat bahçelerinde de 100 kadar Dev panda bulunmaktadır.

UNESCO, Litvanya’nın başkenti Vilnius’da yaptığı son toplantıda Dünya Mirası listesine katılması önerilen yerleri değerlendirdi. Listede hazır durumda 800 yer bulunuyor.