Yıldız Burunlu Köstebeklerin Yaşam Alanları
Kuzey Amerika'da, Kanada ile ABD'de yayılım gösterir.Bataklıklar ve nemli tarlalar ana yaşam alanlarıdır. İyi yüzücüdür.

Yıldız Burunlu Köstebeklerin Yaşam Şekilleri
Sosyaldir, ufak koloniler hâlinde yaşar. Yavrulama zamanı son bahar sonları veya ilk bahar başlarıdır. İlk yavrular Şubat ortaları ile Mayıs ayı arasında dünyaya gelir. Bir ailede dört ilâ altı yavru vardır. Bazen yaz sonlarında köstebek ikinci defa yavrular. Yavru köstebekler doğuşta az çok gelişmiş durumdadırlar, iki ay sonra da kendi kendilerine yeterli duruma gelirler.