Arıların ekolojik denge üzerindeki etkisi uzun zamandır biliniyor ve bu sebeple yapılarını anlamak bizim için oldukça önemli.

Arı popülasyonu, son birkaç senedir hızla azalmakta ve bu aslında ekolojik denge için oldukça büyük bir sorun. Bu sebeple de arıların biyolojilerini anlamaya dair pek çok çalışma yapılıyor. Bu çalışmalar esnasında ise şimdiye kadar keşfedilmemiş ve tanımlanmamış 27 yeni virüs türü keşfedildi. Keşfedilen bu virüslerin ise arıların hastalıklarına dair önlemler alınmasında yardımcı olacağı düşünülüyor.

Araştımayı yürüten bilim insanı David Galbraith, arıların sayılarının azalmasında virüslerin büyük bir etkisi olduğunu ve bu virüslerin yapısı ile etkisini çözebildiğimizde arı popülasyonundaki azalmanın büyük oranda önüne geçebileceğimizi söyledi.Araştırma için bilim insanları 9 farklı ülkeden 12 arı türünde inceleme yaptı. Arıların DNA ve RNA'ları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda ise virüsler tespit edildi. Aynı zamanda kullanılan araştırma tekniğinin, gelecekte benzer konularda yapılacak araştırmalar için de öncü olacağı düşünülüyor. Arıların taşıdığı bu virüslerin bitkilere bulaşarak zaman içinde bitkiler üzerinden diğer arılarda da bulaşması ve aynı zamanda tarımsal ürünler için de risk oluşturması ihtimali üzerinde duruluyor.