Kimi ülkelerde, mahkemelerde yargı görevi yapan yurttaşlardan kurulu geçici kurul. Ağır cezalı suçlarda, asıl mahkemeye yardımcı olarak kurulan jüri, savı ve savunmayı dinledikten sonra sanığın suçlu ya da suçsuz olduğuna karar verir. Jüri sistemi, daha çok Anglosakson ülkelerinde uygulanır. Bu sistemin uygulanmadığı Türkiye'de ağır cezalı suçların yargılanması ağır ceza mahkemelerince yürütülür. Bir sınav ya da yarışmada sonuç hakkında karar vermek üzere oluşturulmuş seçiciler topluluğuna da jüri adı verilir.