Kovalent bağ:İki a metal atomu arasında elektronların ortak paylaşılması ile oluşan bağ.