Yeni bir eve sahip olmanın getirdiği mutluluk olarak yorumlanır. Bu yorumun dışındaki manaları da genellikle olumlu yöndedir. Kahve fincanında çit görülen kişinin özgüveninin artacağına işarettir. Fincandaki düzgün bir çit; kişinin yaşamına anlam verecek yeni bir iş, yeni bir konu bulunacağına işarettir. Bu konu genellikle karşılaşılacak olan yeni bir aşk olarak yorumlanır. Fincanında çit görülen kimse sorunlarından uzaklaşarak daha sakin bir yaşama kavuşur.