İbni Rüşd diyor ki:
Cehaletin yaygın olduğu toplumlarda din
ticareti en karlı kazançtır.
Bir cahile tahakküm etmek istiyorsan batıl meseleleri dini bir kılıfa koyman yeterlidir.