2 ATOMLU TÜM MOLEKÜLLERİN MOLEKÜL ŞEKİLLERİ DOĞRUSALDIR
NİELS BOHR İLK DEFA YÖRÜNGE KAVRAMINDAN BAHSEDER
NÖRONLAR İLE İLGİLİ: MİYELİNLİ NÖRONLARDA İMPULS İLETİM HIZI, MİYELİNSİZ NÖRONLARA GÖRE DAHA HIZLIDIR. UYARI ŞİDDETİ ARTTIKÇA NÖRONDA OLUŞAN İMPULSUN TAŞINMA HIZI ARTMAZ!
BİRBİRİNİN İZOMERİ OLAN ALDEHİT VE KETONLARIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ FARKLIDIR.
ALDEHİT VE KETONLARIN ORTAK ÖZELLİĞİ: İNDİRGENME TEPKİMESİ VERME, O2 GAZI İLE TEPKİMEYE GİRME, KATILMA TEPKİMESİ VERME, AYNI C SAYILI HİDROKARBONLARDAN DAHA YÜKSEK KAYNAMA NOKTASINA SAHİP OLMA.
HER ETER MOLEKÜLÜNÜN ALKOL İZOMERİ VARDIR. İZOMER OLANLARDA KAYNAMA NOKTASI OLARAK ALKOL>ETER DİR.
TERSİYER ALKOLLER YÜKSELTGENME TEPKİMESİ VERMEZLER.
SEKONDER ALKOL BİR DERECE YÜKSELTGENMESİNDEN KETON ELDE EDİLİR.
METİL ALKOLÜN İZOMERİ YOKTUR.
AYNI C SAYILI ALKOLLERDEN -OH GRUBU SAYISI FAZLA OLANIN AYNI DIŞ BASINÇTA KAYNAMA NOKTASI DAHA YÜKSEKTİR
ALKOLLERİN SULU ÇÖZELTİLERİ ELEKTRİK AKIMINI İLETMEZ
ALKOLLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ: POLAR MOLEKÜLLERDİR, YOĞUN FAZDA MOLEKÜLLERİ ARASINDA, HİDROJEN BAĞI VARDIR, YANMA TEPKİMESİ VERİRLER, ORGANİK ASİTLER İLE ESTER OLUŞTURURLAR.
ALDEHİT İLE KETON İZOMERDİR. YALNIZ ALDEHİT TOLLENS ÇÖZELTİSİ İLE TEPKİME VERİR.
KISACASI HİDROKARBONLAR = ELEKTROFİLİK, FONKSİYONEL ORGANİK BİLEŞİKLER = NÜKLEOFİLİK
ALKEN VE ALKİNE OLAN KATILMALAR=ELEKTROFİLİK DİĞER KATILMA TEPKİMELERİ NÜKLEOFİLİK
BENZENİN YER DEĞİŞTİRMESİ= ELEKTROFİLİK, DİĞER YER DEĞİŞTİRMELER NÜKLEOFİLİK
BİR KİMYASAL TEPKİMEDE SICAKLIK DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE AKTİFLEŞME ENERJİSİ DEĞİŞMEZ.
NÖTRLEŞME TEPKİMELERİ EKZOTERMİKTİR
BAĞ OLUŞMASI EKZOTERMİK İKEN, BAĞ KIRILMASI ENDOTERMİKDİR.
ELEKTRON KOPARIMI= ENDOTERMİK, BAĞ KIRIMI ENDOTERMİK
P ile n/V DOĞRU ORANTILIDIR.
SICAKLIK k İLE TERS ORANTILI İSE=EKZOTERMİK (TÜM k LARDA GEÇERLİ, LYS KİMYA)
SICAKLIK İLE k DOĞRU ORANTILI İSE = ENDOTERMİK (TÜM k LARDA GEÇERLİ, LYS KİMYA)
YÜKSELTGENİNCE FORMİK ASİT 3 DERECE YÜKSELTGENİNCE KARBONİK ASİT OLUŞUR.
METİL ALKOL 1 DERECE YÜKSELTGENİNCE FORMALDEHİT 2 DERECE
PRİMER ALKOL 1 BASAMAK YÜKSELTGENİNCE ALDEHİT 1 BASAMAK DAHA YÜKSELTGENİNCE KARBOKSİLLİ ASİT OLUŞUR
TERSİYER ALKOL YÜKSELTGENEMEZ
SEKONDER ALKOL YÜKSELTGENİNCE KETON OLUŞUR
ALKAN: DOYMUŞTUR, KİMYASAL OLAYLARA İLGİSİZ, NÖTR, APOLAR, İZOMERLERDE DALLANMA ARTTIKÇA KAYNAMA NOKTASI DÜŞER, UÇUCULUK ARTAR. DALLANMA ARTTIKÇA TEMAS YÜZEYİ AZALIR
ALKEN: KATILMA TEPKİMESİ VERİRLER. APOLAR, KARBON SAYILARI ARTTIKÇA KAYNAMA NOKTASI DA ARTAR. BROMLU SU ALKENLERİN AYIRACI
ELEKTRİK ALAN KÜRE İÇİNDE SIFIRDIR
LE CHATELİERDA BASINÇ HACİM ETKİSİNDE: 1- HACİM AZALTILIRSA DENGE MOL SAYISININ AZ OLDUĞU YERE KAYAR 2-HACİM ARTIRILIRSA DENGE MOL SAYISININ ÇOK OLDUĞU YERE KAYAR
DENGEYE(LE CHATELİER İLKELERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER) : 1- DERİŞİM 2-SICAKLIK 3-BASINÇ-HACİM 4-KATALİZÖR
TEPKİME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: 1-DERİŞİM 2-SICAKLIK 3-BASINÇ-HACİM
4-TEPKİMEYE GİREN MADDENİN CİNSİ 5-KATALİZÖR
EŞİK ENERJİSİNİ DEĞİŞTİREN TEK ETKEN KATALİZÖRDÜR.
Kd (DENGE SABİTİNİ) DEĞİŞTİREN TEK ETKEN SICAKLIKTIR
İLETKEN CİSİMLERİN İÇİNDE ELEKTRİKSEL ALAN SIFIRDIR.
KÜRE İÇİNDE POTANSİYEL (V) HER YERDE AYNIDIR VE YÜZEYDEKİ KADARDIR
BİR CİSİMDEKİ YÜK MİKTARI ELEKTRONUN TAM KATLARI ŞEKLİNDEDİR
EN KÜÇÜK YÜK BİR ELEKTRONUN YÜKÜDÜR
PLAZMALAR: ELEKTRİĞİ VE ISIYI İYİ İLETİR. TOPLAM ELEKTRİK YÜKLERİ NÖTRDÜR. İÇLERİNDE – VE + YÜKLÜ İYONLAR BULUNDURURLAR. EVRENİN %96SINDAN FAZLASI PLAZMA.
AUROALAR ÖRNEK VERİLEBİLİR PLAZMALARA.
PARADİGMA SORUNLARA ÇÖZÜM GETİREMEDİĞİ TAKDİRDE YENİ ARAYIŞLARA GİRER.
PARADİGMA: BİR GRUP BİLİM İNSANI TARAFINDAN ORTAKLAŞA KABUL EDİLEN GÖRÜŞLERDİR
GAZLARIN HACİMLERİ EŞİT İSE MOL SAYILARIDA EŞİTTİR.
GERÇEK ATOM KÜTLESİ = 1 TANE ATOMUN KÜTLESİ DEMEK
ATOM-GRAM, MOLEKÜL-GRAM, İYON-GRAM, FORMÜL-GRAM = MOL ANLAMINA GELİR
BAYER AYIRACI = KMnO4 SADECE ALKENLER VERİR = KMnO4 ÜN MENEKŞE RENGİ KAYBOLUYOR.
SİGMA BAĞLARININ Pİ BAĞLARINA DÖNMESİNE ELİMİNASYON TEPKİMELERİ DENİR
POLAR>APOLAR ERİME VE KAYNAMA NOKTASI OLARAK POLARIN DAHA YÜKSEK ERİME VE KAYNAMA NOKTASI. POLARDA (DİPOL-DİPOL ETKİLEŞİMİ) APOLARDA (LONDON ETKİLEŞİMİ)
ALKENLERDE: CİS = POLAR ÖZELLİK, TRANS= APOLAR ÖZELLİK
SİGMA BAĞLARININ Pİ BAĞLARINA DÖNMESİNE ELİMİNASYON TEPKİMELERİ DENİR
ALKANLARIN VERDİĞİ TEPKİMELER: YANMA, KRAKİNG, RADİKALİK YER DEĞİŞTİRME
AgNO3 İLE REAKSİYON VEREN = ALKİN (UÇ ALKİN)
ALKANLAR POLİMERLEŞME TEPKİMESİ VERMEZLER
YÜKSELTGENME REAKSİYONLARI YAPININ İÇİNE OKSİJEN GİRMESİ
İNDİRGENME GENEL OLARAK YAPININ İÇİNE HİDROJEN GİRMESİ
ALKANLAR KATILMA TEPKİMESİ VERMEZLER
DALTON ATOM MODELİNE GÖRE: 1-ATOMLAR BÖLÜNEMEZ 2- BİR ELEMENTİN TÜM ATOMLARI ÖZDEŞTİR 3-BİLEŞİKLER FARKLI ELEMENT ATOMLARININ BASİT BİR ORANDA BİRLEŞMESİYLE OLUŞUR
MOLEKÜLARİTE: NET TEPKİMEDE GİRENLERİN KAT SAYILARI TOPLAMIDIR
BİR KİMYASAL TEPKİMEDE KATALİZÖR KULLANILDIĞINDA; 1-HIZ SABİTİNİN DEĞERİ 2- AKTİFLEŞMİŞ KOMPLEKSİN TÜRÜ DEĞİŞİR.
KATALİZÖR EKLENMESİ KİMYASAL DENGEYE VE DENGE SABİTİNİN SAYISAL DEĞERİNE ETKİ ETMEZ
DENGE BAĞINTISI TOPLAM TEPKİMEYE GÖRE YAZILIR.
BİR TEPKİMENİN DENGE SABİTİNİN DEĞERİ YALNIZ SICAKLIKLA DEĞİŞİR
İÇ ENERJİ=KİNETİK ENERJİ+POTANSİYEL ENERJİ+DURGUN İÇ ENERJİ+RADYOAKTİF ENERJİ
DENGE KOŞULU: SICAKLIK SABİT, OLAY TERSİNİR, KAPALI SİSTEM OLMALIDIR.
HIZ SABİTİ (k)nin DEĞERİNİ: TEMAS YÜZEYİ, SICAKLIK, KATALİZÖR DEĞİŞTİRİR.
TEPKİME HIZINI: -TEMAS YÜZEYİ, SICAKLIK, KATALİZÖR, DERİŞİM DEĞİŞTİRİR (LYS KİMYA HIZ)
NÜKLEOFİLİK KATILMA = ALDEHİT VE KETONLARA YAPILAN KATILMALARDIR
ELEKTROFİLİK KATILMA TEPKİMESİ = HX,X2,H2O
AROMATİK HİDROKARBONLARIN EN KÜÇÜK ÜYESİ 6 KARBONLUDUR
C2H2: ASETİLEN (ALKİN), -OH: OKSİ Br=HALOJEN
ELEKTRON ÇEKİCİ (META YÖNLENDİRİCİLER): -C=OR , -CN, -SO3H, -NR3(+), -CHO , -NO2, -CO2H -COOR, -COOH
ELEKTRON SUNUCU (ORTO-PARA YÖNLENDİRİCİLER): -NH2, -NR2, -OH, -OR, -R, -X ,-C6H5 VE HALOJENLER
BİR ADIMDA OLUŞUP DİĞER ADIMDA HARCANAN MADDELERE ARA ÜRÜN DENİR.
KATALİZÖR DELTA H I DEĞİŞTİRMEZ
SICAKLIK ARTIŞI HEM ENDOTERMİK HEM EKZOTERMİK TEPKİMELERİN HIZINI ARTIRIR.
HIZ SABİTİ (k) ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SICAKLIK, TEMAS YÜZEYİ, KATALİZÖR KULLANIMI
DAİMA SICAKLIK ARTTIKÇA HIZ SABİTİNİN (k) DEĞERİ ARTAR.
YAVAŞ ADIMIN AKTİFLEŞME ENERJİSİ BÜYÜK, HIZLI ADIMIN AKTİFLEŞME ENERJİSİ KÜÇÜKTÜR.
AKTİFLEŞMİŞ KOMPLEKS=KARARSIZ ARA ÜRÜN
BİR TEPKİMENİN EŞİK ENERJİSİ NE KADAR KÜÇÜK İSE TEPKİME O KADAR HIZLIDIR.
EŞİK ENERJİ: MİNİMUM KİNETİK ENERJİ
AKTİFLEŞME ENERJİSİ: MİNİMUM POTANSİYEL ENERJİ
OPTİKÇE AKTİFLİK: C ATOMUNUN HER TARAFINDAN FARKLI ŞEYLER BAĞLANMALI
NÜKLEOFİL OLANLAR: OH(-),Cl(-), NH3, CH3O(-)
ELEKTROFİL OLANLAR: CH3C(+), NO2(+),SO3H(+),(CH3CO(+)
YAPISINDA ASİMETRİK KARBON ATOMU BULUNDURAN ORGANİK BİLEŞİKLER POLARİZE EDİLMİŞ IŞIK DÜZLEMİNİ SAĞA SOLA ÇEVİRİRLER.
SİMETRİK MOLEKÜLLER, AKİRAL MOLEKÜLLER, RASEMİK KARIŞIMLAR POLARİZE IŞIĞA ETKİ ETMEZ!
ROTAMERLER BİRBİRİNİN ÇAKIŞAN AYNA GÖRÜNTÜSÜDÜR.
KİRAL MOLEKÜL = ASİMETRİK MOLEKÜL
ROTAMER = AKİRAL = SİMETRİK
ENANTİYOMER = KİRAL = ASİMETRİK
ENANTİYOMERLER BİRBİRİNİN ÇAKIŞMAYAN AYNA GÖRÜNTÜSÜDÜR.
DELTA S>0 İSE TEPKİME İSTEMLİ DELTA G>0 İSE TEPKİME İSTEMSİZ (DELTA S İLE DELTA G TERS)
ENDOTERMİK TEPKİMELER DELTA H>0, EKZOTERMİK TEPKİMELER DELTA H<0
NÜKLEOFİLİK KATILMA TEPKİMESİ = ALDEHİT VE KETONLARA YAPILAN KATILMALAR
ELEKTROFİLİK KATILMA TEPKİMESİ = HX, X2, H2O.
RADYOAKTİF ELEMENTLERİN ÇEKİRDEĞİ KARARSIZDIR.
ÇEKİRDEK TEPKİMELERİNDE KÜTLE DEĞİŞİMİ ÖNEMLİDİR.
RUTHERFORD İLK DEFA ATOMUN ÇEKİRDEĞİ OLDUĞU KAVRAMINDAN BAHSEDER
ELEKTRONUN e/m ORANINI THOMSON BULDU
BİR TEPKİMEDE KATALİZÖR KULLANILDIĞINDA TEPKİME ISISI DEĞİŞMEZ.
BİR TEPKİMENİN DENGE SABİTİNİN DEĞERİ (Kc) YALNIZ SICAKLIK İLE DEĞİŞİR
BİRBİRİNİN YAPI İZOMERİ OLAN BİLEŞİKLERLE İLGİLİ = 1- AYNI BASINÇTA KAYNAMA NOKTALARI FARKLI 2-FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ FARKLI 3-AYNI KOŞULLARDA BUHARLARININ ÖZ KÜTLELERİ EŞİT
SUDA ÇÖZÜNDÜĞÜNDE %100 İYONLAŞAN ASİTLER KUVVETLİDİR
ASİDİN DEĞERLİĞİ ARTTIKÇA KUVVETİ DE ARTAR YARGISI KESİN DEĞİLDİR!
ALKANLAR Pİ BAĞI İÇERMEDİĞİNDEN KATILMA VE POLİMERLEŞME TEPKİMESİ VERMEZLER
ALKEN VE ALKİNLER KATILMA VE POLİMERLEŞME TEPKİMESİ VERİRLER
KATALİZÖR KULLANILINCA = İLERİ VE GERİ AKTİFLEŞME ENERJİSİ, AKTİFLEŞMİŞ KOMPLEKSİN ENERJİSİ, TEPKİME MEKANİZMASI DEĞİŞİR. GİREN ENERJİSİ ÜRÜN ENERJİSİ VE DELTA H DEĞİŞMEZ
HIZ SABİTİ (k) ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1-SICAKLIK 2-TEMAS YÜZEYİ 3-KATALİZÖR KULLANIMI
NH2, X(HALOJEN), -R, -NHR, -OR, -C6H5 = ORTO-PARA GRUBU
NO2(+) = ELEKTROFİL, Cl(-) = NÜKLEOFİL
NO2, -CN, -SO3H, -COOH, -COOR, -CHO = META GRUBU
BROMLU SU = ALKEN VE ALKİNLER İÇİN BULANIKLIĞI GİDERİR.
KMnO4(BAYER TESTİ) = DİOL OLUŞTURUR. MOR MENEKŞE RENK KAYBOLUR. SADECE ALKENLER İÇİN.
Ag(NH3)2 (TOLLENS) BEYAZ ÇÖKELEK OLUŞTURUR. UÇ ALKİNLER İÇİN.
Cu2Cl2 (FEHLİNG) = KIRMIZI ÇÖKELEK OLUŞTURUR. UÇ ALKİNLER İÇİN
ZnCl2(LUCAS) = ALKİL KLORÜR OLUŞTURUR (ALKOLLER İÇİN
AMONYAKLI AgNO3 (TOLLENS) = AYNA GÖRÜNTÜSÜ OLUŞUR (ALDEHİTLER İÇİNDİR)
BAZİK ORTAMDA Cu(+2)NİN Cu(+) DÖNÜŞMESİ (FEHLİNG) KIRMIZI ÇÖKELEK OLUŞTURUR ALDEHİTLER İÇİNDİR
FORMALDEHİT+GRİGNARD = PRİMER ALKOL,ALDEHİT+GRİGNARD = SEKONDER ALKOL, KETON+GRİGNARD = TERSİYER ALKOL
İLK ELEKTRON TUTUCU+KLOROFİL A = TEPKİME MERKEZİ,KLOROFİL + KARETENOİT = ANTEN KOMPLEKSİ
BİR MADDENİN SOĞUTUCU AKIŞKAN OLARAK KULLANILABİLMESİ İÇİN KRİTİK SICAKLIK YÜKSEK,KAYNAMA NOKTASI DÜŞÜK OLMALIDIR
RUTHERFORD, BECQUEREL, CURİE, GRAY RADYOAKTİVİTE İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPMIŞLARDIR.FARADAY İSE RADYOAKTİVİTE İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPMAMIŞTIR
ELMAS = KOVALENT KRİSTALDİR
YER KABUĞUNDA BOLLUK ORANI EN YÜKSEK OLAN MİNERAL GRUBU = SİLİKATLAR
POLAR = DİPOL, APOLARLAR = İNDÜKLENMİŞ DİPOL
CİS-TRANS İZOMERİ = GEOMETRİK İZOMERDİR. STEREO İZOMERDİR
ETER VE ALKOL BİRBİRİNİN YAPI İZOMERİDİR
KETONLAR = İNDİRGENİNCE SEKONDER ALKOLLER OLUŞUR. YÜKSELTGENDİRLER. KATILMA TEPKİMESİ VERİRLER. KARBONİL GRUBU İÇERİRLER.
KETONLAR YÜKSELTGENEMEZ!
ELİMİNASYON TEPKİMELERİ = ALKENLERİN ELDESİNDE KULLANILABİLİR. İNDİRGENME-YÜKSELTGENME TEPKİMESİDİR. SICAKLIK DEĞİŞİRSE OLUŞAN ÜRÜN DE DEĞİŞEBİLİR
NÜKLEOFİL=ELEKTRON SALICI GRUP
YALNIZCA RADİKALİK YER DEĞİŞTİRME TEPKİMESİ VERENLER = ALKANLARDIR
ALKANLAR HALOJENLERLE RADİKALİK YER DEĞİŞTİRME TEPKİMESİ VERİRLER
ELEKTROFİLİK YER DEĞİŞTİRME TEPKİMELERİNDE BİRİNCİ BASAMAKTA KARBOKATYON OLUŞUR
BENZEN HALKASINDAKİ HİDROJENİN AYRILIP YERİNE BİR GRUBUN BAĞLANMASI OLAYI ELEKTROFİLİK YER DEĞİŞTİRMEDİR
KONDENZASYON TEPKİMELERİ NÜKLEOFİLİK YER DEĞİŞTİRME TEPKİMELERİDİR
ALDOSTERON AZALINCA KAN BASINCI DA AZALIR
ADRENAL MEDULLA = ADRENALİN = GÖZ BEBEKLERİ BÜYÜR, SİNDİRİM SİSTEMİ YAVAŞLAR, KAN BASINCI ARTAR, BRONŞLAR GENİŞLER, İDRAR KESESİ GENİŞLER, DERİDEKİ DAMARLAR DARALIR, DERİNE ÇEKİLİR
NORADRENALİN KAN BASINCINI ARTIRIR
BİRBİRİ İLE İZOMER OLAN 2 MADDE İÇİN = YAPISINDAKİ ATOMLARIN UZAYDA YÖNELİŞLERİ FARKLIDIR
REZONANS YAPILAR = MOLEKÜLDEKİ ELEKTRON ÇİFTLERİNİN YERİ DEĞİŞİR. ATOMLARIN YERİ DEĞİŞMEZ
YAPI İZOMERLERİNİN = MOLEKÜL KÜTLESİ VE KABA FORMÜLÜ AYNIDIR
BİRBİRİYLE İZOMER OLAN 2 ORGANİK BİLEŞİKLE İLGİLİ=KABA FORMÜLLERİ KESİNLİKLE AYNIDIR
ALKANLAR ELİMİNASYON TEPKİMESİ VERMEZLER
KONFORMASYON İZOMERLİĞİ İLE İLGİLİ = TEK BİR MOLEKÜLÜN UZAYDAKİ FARKLI ŞEKİLLERİDİR,AYNA GÖRÜNTÜLERİYLE ÜST ÜSTE ÇAKIŞTIRILABİLİRLER
METAN = IUPAC’IN ORGANİK BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASINDA KABUL ETTİĞİ ÖZEL ADDIR
CO2 VE CaCO3 ORGANİK DEĞİLDİR. C2H5OH İSE ORGANİKTİR
ORGANİK BİLEŞİKLERİN NİCEL ANALİZİ SONUCUNDA İÇERDİĞİ ELEMENTLERİN MİKTARLARINA ULAŞILIR
ALKANLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ= DÜŞÜK KARBON SAYILI OLANLARIN YOĞUNLUKLARI SUYUN YOĞUNLUĞUNDAN DAHA KÜÇÜKTÜR.DÜZ ZİNCİRLİ ALKANLARIN KAYNAMA NOKTASI ZİNCİR UZUNLUĞU ARTTIKÇA ARTAR
ALKİL HALOJENÜR+BAZ = ALKOL
SİKLO ALKANLAR DOYMUŞ HİDROKARBONLARDIR
CH4 VE C6H6 WÜRTZ SENTEZİ İLE ELDE EDİLEMEZ
DÜZ ZİNCİRLİ ALKANLAR = KRAKİNG VE SÜBSTİTÜSYON TEPKİMELERİ VEREBİLİR.KATILMA TEPKİMESİ VEREMEZLER
BENZEN DOYMUŞ HİDROKARBON DEĞİLDİR
ALKİNLERLE İLGİLİ = HOMOLOG SIRA OLUŞTURURLAR, POLİMERLEŞİRLER, SU İLE TEPKİMELERİNDEN KETON OLUŞUR, BROMLU SUYUN RENGİNİ GİDERİRLER, POLİMERLEŞME TEPKİMESİ VERİRLER. TAMAMI NH3LÜ AgNO3 ÇÖZELTİSİ İLE ÇÖKELEK OLUŞTURMAZ
DÜZ ZİNCİRLİ ALKİNLER = AYNI KARBON SAYILI SİKLOALKENLERLE İZOMERDİRLER. BROMLU SUYUN RENGİNİ GİDERİRLER
BOR ELEMENTİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ =YÜKSEK SICAKLIKTA BİRÇOK METALLE KOLAY REAKSİYON VERİR. AKTİFLİĞİ SAFLIĞINA, KRİSTAL YAPISINA VE SICAKLIĞA BAĞLIDIR.ODA KOŞULLARINDA YÜZEYİ OKSİJENDEN ETKİLENİR. GENEL OLARAK İNERT BİR MADDEDİR
AMİDLERLE İLGİLİ = KARBOKSİLİK ASİT TÜREVİDİRLER. AMİNLERDEN DAHA ZAYIF BAZ ÖZELLİĞİ GÖSTERİRLER, OLDUKÇA POLAR BİLEŞİKLER OLUP HİDROJEN BAĞI OLUŞTURURLAR.AÇİL KLORÜRLERİN AMONYAKLA NÜKLEOFİLİK YER DEĞİŞTİRME TEPKİMESİNDEN ELDE EDİLİRLER
SiO2= KOVALENT KRİSTAL.
İZOBÜTAN İLE N-BÜTAN=BİRBİRİNİN İZOMERİDİR
ÇEKİRDEK TEPKİMELERİYLE İLGİLİ= TEPKİME DENKLEMİNDE PROTON, NÖTRON ELEKTRON GİBİ PARÇACIKLAR YER ALABİLİR. ELEMENTLER VEYA AYNI ELEMENTİN İZOTOPLARI BİRBİRİNE DÖNÜŞEBİLİR
ALFA TANECİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK = +2 YÜKLÜ TANECİKTİR. İYONLAŞTIRICI ETKİSİ EN FAZLA OLAN IŞINDIR. ELEKTRİKSEL ALANDA NEGATİF KUTBA SAPAR
ELMAS ELEKTRİĞİ İLETMEZKEN ISIYI İLETİR. ELMAS DOĞAL MADDELER İÇİNDE EN SERT OLANIDIR.
ÇEKİRDEK TEPKİMELERİNDE KÜTLE KORUNMAZ
3 ATOMLU MOLEKÜLLER = DÖNME, ÖTELEME, TİTREŞİM HAREKETİ YAPARLAR
ETERLER VE MONOALKOLLERİN ORTAK ÖZELLİĞİ = POLAR YAPILIDIRLAR.
GENEL FORMÜLLERİ CnH2n+2O
ETERLER İLE İLGİLİ = KOLAY TUTUŞURLAR, C SAYISI ARTTIKÇA SUDAKİ ÇÖZÜNÜRLÜKLERİ AZALIRC SAYISI AYNI OLAN MONOALKOLLER İLE İZOMERDİRLER. KATYONLARLA İYON-DİPOL ETKİLEŞİMİ OLUŞTURURLAR
ALFA TANECİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK = +2 YÜKLÜ TANECİKTİR. İYONLAŞTIRICI ETKİSİ EN FAZLA OLAN IŞINDIR. ELEKTRİKSEL ALANDA NEGATİF KUTBA SAPAR
ELMAS ELEKTRİĞİ İLETMEZKEN ISIYI İLETİR. ELMAS DOĞAL MADDELER İÇİNDE EN SERT OLANIDIR.
ÇEKİRDEK TEPKİMELERİNDE KÜTLE KORUNMAZ
3 ATOMLU MOLEKÜLLER = DÖNME, ÖTELEME, TİTREŞİM HAREKETİ YAPARLAR
ETERLER VE MONOALKOLLERİN ORTAK ÖZELLİĞİ = POLAR YAPILIDIRLAR.
GENEL FORMÜLLERİ CnH2n + 2O
ETERLER İLE İLGİLİ = KOLAY TUTUŞURLAR, C SAYISI ARTTIKÇA SUDAKİ ÇÖZÜNÜRLÜKLERİ AZALIRC SAYISI AYNI OLAN MONOALKOLLER İLE İZOMERDİRLER. KATYONLARLA İYON-DİPOL ETKİLEŞİMİ OLUŞTURURLAR
MONOALKOLLER İLE İLGİLİ = KARBON SAYISI ARTTIKÇA KAYNAMA NOKTASI ARTAR
TÜM MONOALKOLLER İÇİN DOĞRU OLAN ŞEY = Na METALİ İLE H2 GAZI AÇIĞA ÇIKARMALARI
ALKOLLER İLE İLGİLİ = SU VE ALKOL MOLEKÜLLERİ ARASINDA HİDROJEN BAĞI OLUŞUR,C SAYISI AYNI OLAN POLİALKOLLERİN KAYNAMA NOKTASI MONOALKOLLERDEN YÜKSEKTİR,-KARBON SAYISI AZ OLAN ALKOLLERDE OH GRUBU, KARBON SAYISI FAZLA OLAN ALKOLLERDE İSE HİDROKARBON KISMI BASKINDIR, -OH- GRUPLARININ SAYISI ARTTIKÇA SUDAKİ ÇÖZÜNÜRLÜKLERİ ARTAR
ALKOLLERLE İLGİLİ = NÜKLEOFİLİK YER DEĞİŞTİRME TEPKİMESİ VERİRLER,AYNI KARBON SAYISINA SAHİP KAYNAMA NOKTASI = BİRİNCİL ALKOL>İKİNCİL ALKOL,SU İLE HİDROJEN BAĞI OLUŞTURURLAR, HİDROFİL VE HİDROFOB GRUP İÇERİRLER
ALDEHİTLER İLE İLGİLİ = HEM YÜKSELTGEN HEM DE İNDİRGEN ÖZELLİK GÖSTERİRLER,POLAR MOLEKÜLLERDEN OLUŞURLAR. BENEDİKT (BAZİK BAKIR II SÜLFAT) AYIRACI İLE KIRMIZI ÇÖKELEK VERİRLER.KURU YEMİŞ, BAHARAT VE MONOSAKKARİTLERDE BULUNURLAR
ALDEHİTLER = YANMA, İNDİRGENME, YÜKSELTGENME VE TOLLENS İLE Ag OLUŞUMU TEPKİMELERİ GERÇEKLEŞİR. ELEKTROFİLİK KATILMA GERÇEKLEŞTİRMEZLER.
ALDEHİTLER = HOMOLOG SIRA OLUŞTURURLAR. GRİGNARD REAKTİFLERİ İLE KATILMA TEPKİMESİ VERİRLER
KARBONİL GRUBU = YAĞ MOLEKÜLLERİNDE, MONOSAKKARİTLERDE, PROTEİNLERDE BULUNMAKTADIR.
KETONLAR İLE İLGİLİ = KETONLARIN YAPISINDA BULUNAN KARBONİL GRUBU POLAR YAPIYA SAHİPTİR. ALKİL GRUPLARI BÜYÜDÜKÇE SUDAKİ ÇÖZÜNÜRLÜKLERİ AZALIR.MOLEKÜL AĞIRLIKLARI KÜÇÜK OLANLAR ORGANİK ÇÖZÜCÜ OLARAK KULLANILIRLAR.EŞİT KARBON SAYILI MONOSİKLO ALKOLLER İLE YAPI İZOMERİDİRLER
KETONLAR = YANMA, İNDİRGENME TEPKİMELERİNİ VERİRLER. FAKAT YÜKSELTGENME TEPKİMESİNİ VERMEZLER KETONLAR.
KONDANSATÖRDE = SERİ BAĞLIYKEN = YÜKLER EŞİT, VOLTLARI PAYLAŞTIR,PARALEL BAĞLIYKEN = VOLTLAR EŞİT, YÜKLERİ PAYLAŞTIR
KARBOKSİLİK ASİTLER İLE İLGİLİ = YETERİNCE İNDİRGENMELERİ SONUCUNDA PRİMER ALKOL OLUŞUR. AYNI KARBON SAYISINA SAHİP ESTER İLE İZOMERDİRLER. MONOALKOLLER İLE TEPKİMELERİNDEN ESTER OLUŞUR. YOĞUN FAZDA MOLEKÜLLERİ ARASINDA HİDROJEN BAĞI BULUNUR
KARBOKSİLİK ASİTLER İLE İLGİLİ = YETERİNCE (LiAlH4) İLE İNDİRGENMELERİ SONUCU PRİMER ALKOL OLUŞUR.Na, K VE Zn METALLERİ İLE TEPKİMELERİNDEN H2 GAZI AÇIĞA ÇIKAR.
AMİDLER = BAZİK ÖZELLİK GÖSTERİRLER. SUDA ÇÖZÜNÜRLER. MOLEKÜLLERİ ARASI HİDROJEN BAĞI VAR. ASİDİK ORTAMDA HİDROLİZE UĞRARLAR
AMİDLER = ZAYIF BAZ ÖZELLİĞİ GÖSTERİRLER. SUDA KISMEN İYONLAŞIRLAR. YOĞUN FAZLARINDA MOLEKÜLLERİ ARASINDA HİDROJEN BAĞI OLUŞTURURLAR
C6H5OH = ADI FENOLDÜR. BEYAZ KRİSTAL YAPILI MOLEKÜLER KATIDIR. ANTİSEPTİK ETKİYE SAHİPTİR. HİDROFİL GRUP BULUNDURURLAR.
BENZEN = BİR HİDROKARBON BİLEŞİĞİDİR. AROMATİK ÖZELLİĞE SAHİPTİR. SUDA ÇÖZÜNMEZ. Cl2 İLE ELEKTROFİLİK YER DEĞİŞTİRME TEPKİMESİ VERİR
ALKİL+ARİL = AREN OLUŞUR
AMİNOASİTLER İLE İLGİLİ = HİDROFİL GRUP İÇERİRLER. YAPILARINDAKİ –COOH GRUBU ASİTLİĞE SEBEP OLUR. PROTEİNLERİN YAPI TAŞIDIRLAR. AMFOTER ÖZELLİK GÖSTERİRLER. SUDA İYONLAŞARAK ÇÖZÜNÜRLER. ASİT VE BAZLARLA TEPKİME VERİRLER. ZWİTTER İYON OLUŞTURURLAR. HCl İLE TEPKİMEYE GİRERLER
GLİSERİN AMİNOASİT DEĞİL
AMİN BİLEŞİKLERİ = LEWİS BAZIDIR. ORTAKLANMAMIŞ ELEKTRON ÇİFTİ İÇERİRLER. POLAR YAPIYA SAHİPTİRLER. MOLEKÜLLER ARASI HİDROJEN BAĞI BULUNDURURLAR
FENOL İLE İLGİLİ = ZAYIF ASİT ÖZELLİĞİ GÖSTERİR. FORMALDEHİT İLE BAZİK ORTAMDA POLİMERLEŞİR
FENOL VE BENZOİK ASİT = ZAYIF ASİT ÖZELLİĞİ GÖSTERİR
AROMATİK BİLEŞİKLERLE İLGİLİ = KENDİLERİNE HAS KOKULARI VARDIR. ELEKTROFİLİK YER DEĞİŞTİRME TEPKİMESİ VERİRLER. TAMAMI HİDROKARBON DEĞİLDİR
ALKANLAR = YANMA, REDOKS, KRAKİNG, SÜBSTİTÜSYON TEPKİMELERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLİR,DEHİDRATASYON TEPKİMESİ VERMEZLER
HİBRİTLEŞME OLAYI İLE İLGİLİ = HİBRİT ORBİTALLERİ İLE HİBRİTLEŞMEYE KATILMAYAN ORBİTALLERİN ENERJİLERİ FARKLIDIR. HİBRİTLEŞME TÜRÜ GEOMETRİK YAPIYI BELİRLEMEZ
BİR ORGANİK BİLEŞİĞİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ = YAPISINDAKİ BAĞ ENERJİLERİNE, YAPISINDAKİ ATOMLARIN BAĞ YAPILARINA, İÇERDİĞİ ATOMLARIN YÜKSELTGENME BASAMAKLARINA BAĞLIDIR
ALKANLARA AİT ÖZELLİKLER = KİMYASAL TEPKİMELERE KARŞI İLGİSİZDİRLER,KARBON ATOMLARININ HİBRİTLEŞME TÜRÜ sp3 TÜR,Pİ BAĞI İÇERMEZLER, KATILMA TEPKİMESİ VERMEZLER, YANMA TEPKİMESİ VERİRLER
KRAKİNG TEPKİMESİ VERİRLER, DOYMUŞ YAPIDADIRLAR
TAUTOMERİ İLE İLGİLİ = TAUTOMERLEŞMEDE PROTON GÖÇÜ VARDIR
BİRBİRİNE DÖNÜŞEBİLEN ENOL VE KETO BİLEŞİKLERİNİN HER BİRİNE TAUTOMER DENİR
OLEFİNLER, KETONLAR, ALDEHİTLER, GRİGNARD REAKTİFLERİ = ALKOLLERİN GENEL ELDESİNDE KULLANILIR
PARAFİNLER ALKOLLERİN GENEL ELDESİNDE KULLANILMAZ
ALDEHİT VE KETONLAR İÇİN = KETONLAR ORGANİK ÇÖZÜCÜ OLARAK KULLANILIR,YOĞUN FAZLARINDA HİDROJEN BAĞI, OLUŞTURAMAZLAR,KETONLARIN İLK ÜYESİ ASETONDUR, ALDEHİTLER İNDİRGENME VE YÜKSELTGENME TEPKİMELERİ VERİR
C2H2(ALKİN)+H2O = ALDEHİT ELDE EDİLİR
MONO ALDEHİT VE KETONLAR İÇİN = KABA FORMÜLLERİ İLE MOLEKÜL FORMÜLLERİ AYNIDIR,HOMOLOG SIRA OLUŞTURURLAR
FORMALDEHİTİN İZOMERİ YOKTUR
ALDEHİT VE KETONLAR İÇİN= KENDİLERİNE ÖZGÜ KOKULARI VARDIR
YAPILARINDA KARBONİL GRUBU BULUNUR,ALDEHİTLER MEYVE VE BAHARATLARDA BULUNUR
PENTOZ-FOSFAT ARASI = ESTER BAĞI,AZOTLU ORGANİK BAZ-PENTOZ ARASI = GLİKOZİT BAĞI BULUNUR.
SAF SU İÇİNDE SODYUM STEARAT ÇÖZÜNDÜĞÜNDE SUYUN YÜZEY GERİLİMİ AZALIR
GLİKOL VE GLİSERİN İÇİN = POLİ ALKOLDÜRLER. Na METALİ İLE REAKSİYONLARI SONUCUNDA ALKOLAT OLUŞTURURLAR
KARBOKSİLİK ASİTLERDE DALLANMA ARTTIKÇA ASİTLİK KUVVETİ ARTAR
FORMİK ASİDİN FONKSİYONEL GRUP İZOMERİ YOK
YAĞ ASİTLERİNİN GLİSERİNLE OLUŞTURDUĞU ESTERLERE YAĞ DENİR
DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN ERİME NOKTALARI DOYMUŞ YAĞ ASİTLERİNİN ERİME NOKTASINDAN DAHA DÜŞÜKTÜR,ESTERLER KARBOKSİLİK ASİT TÜREVİDİR. YAĞLARIN BAZİK ORTAMDA HİDROLİZİ SONUCUNDA SABUNLAŞMA TEPKİMESİ MEYDANA GELİR
AMİT VE AMİNLER BAZİKTİR. AMİTLER KARBOKSİLLİ ASİTLERİN EN YAYGIN TÜREVİDİR
AMİT VE AMİNLER BAZİKTİR. AMİTLER KARBOKSİLLİ ASİTLERİN EN YAYGIN TÜREVİDİR
ESTERLEŞME AYNI ZAMANDA KONDENZASYON TEPKİMESİDİR
GLİSİN AMİNOASİTTİR VE AMFOTERDİR. CO2 = İNORGANİK
DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR BROMLU SUYUN RENGİNİ GİDERİRLER
CH3-OH = PRİMER ALKOLDÜR
AROMATİK AMİNLER ANİLİN TÜREVİDİR
AMİNLERİN BAZLIK GÜCÜNÜN ARTMASI METİL GRUBU SAYISININ ARTMASINA BAĞLIDIR
RUTHERFORD = İLK DEFA ÇEKİRDEKTEN BAHSETMİŞTİR.
DEMOKRİTOSUN ATOM KAVRAMI FELSEFİK, DALTONUN ATOM KAVRAMI BİLİMSELDİR.
ATOMUN HACMİNİ ELEKTRONLAR, ATOMUN KÜTLESİNİ PROTON VE NÖTRONLAR OLUŞTURUR.
THOMSON ELEKTRONUN E/M ORANINI BULDU.
MİLİKAN ELEKTRONUN KÜTLESİNİ VE YÜKÜNÜ HESAPLADI.
KARBONLAR ARASINDAKİ Pİ BAĞI BROMLU SUYUN RENGİNİ GİDERİR
ALKANLAR KARBOKSİLLİ ASİT TUZLARINDADA ELDE EDİLİR
ALÜMİNYUM KARBÜRDEN METAN ELDE EDİLEBİLİR
ERİME VE KAYNAMA NOKTASI = CİS>TRANS
ALKEN + KMnO4 + Na2CO3 İLE YÜKSELTGENEREK DİOLERİ OLUŞTURUR
ALKEN + H2O = ALKOL OLUŞUR
UÇ ALKİNLER TEPKİME VERİR. İÇ ALKİN VERMEZ
AYNI KARBON SAYILI PRİMER ALKOLLERİN KAYNAMA NOKTASI SEKONDER ALKOLLERDEN YÜKSEK
METANOL PRİMER ALKOLDÜR
ALKOL OLMA ŞARTI = HER KARBONA YALNIZ 1 TANE OH BAĞLANMALIDIR VE KARBONLAR ARASI BAĞ TEKLİ OLMALIDIR.
H2CO3 ORGANİK DEĞİLDİR
GENELLEME YAPACAK OLURSAK BENZENE BAĞLI OLAN GRUP – İSE ELEKTRON SUNUCUORTO-PARADIR. (NH2)
BENZENE BAĞLI OLAN GRUP + İSE ELEKTRON ÇEKİCİ, METADIR (NO2)
BÜTÜN PİL TEPKİMELERİ EKZOTERMİKTİR.
ETİL ALKOL FERMANTASYONUNDA SON ELEKTRON ALICI = ASETALDEHİT
LAKTİK ASİT FERMANTASYONUNDA SON ELEKTRON ALICI = PİRUVAT
AÇIK DOLAŞIMDA TAŞIMA HIZI KÜÇÜKTÜR. ÇÜNKÜ KILCAL DAMAR YOK
CANLILARDA MADDE TAŞINIMINDA DİFÜZYON YETERSİZ KALDIĞINDAN DOLAŞIM SİSTEMİ OLUŞMUŞTUR. AÇIK DOLAŞIMDA KAN VE DOKU SIVISI AYRIMI YOKTUR.
DÜDÜKLÜ TENCERENİN İÇİNDEKİ BASINÇ ARTTIKÇA TENCERENİN İÇİNDEKİ SIVININ YÜZEYİNE ETKİ EDEN BASINÇ DA ARTAR BU DURUM KAYNAMAYI ENGELLER VE SIVININ KAYNAMA NOKTASI YÜKSELİR.
ESTERLER Cu,Cr2O3 VE LiAlH4 KATALİZÖRLÜĞÜNDE H2 İLE İNDİRGENİRSE ALKOLLERİ OLUŞTURURLAR
ESTERLER NH3 İLE TEPKİMEYE GİRDİĞİNDE AMİT VE ALKOL OLUŞUR
ESTERLER KUVVETLİ BAZLARLA(NaOH) TEPKİMEYE GİREREK KARBOKSİLLİ ASİT TUZU VE ALKOL OLUŞTURURLAR. OLUŞAN TUZA SABUN BU OLAYA DA SABUNLAŞMA DENİR
ESTERLER SU İLE TEPKİMEYE GİRDİĞİNDE KARBOKSİLLİ ASİTLER VE ALKOLLERE DÖNÜŞÜR
KETONLAR GRİGNARD BİLEŞİKLERİ İLE TERSİYER ALKOL OLUŞTURUR. KETONLAR SEKONDER ALKOLLERİN YÜKSELTGENMESİYLE OLUŞUR.
ASETİK ASİT = SİRKE