Charles yasası, gaz yasalarından biridir. Bu yasaya göre, sabit basınçta, herhangi bir miktardaki ideal gazın hacminin azalıp çoğalması, aynı oranda sıcaklığının da azalıp çoğalmasını etkiler.

Yasa, ilk defa, Joseph Louis Gay-Lussac tarafından 1802`de yayımlanmıştır. Ancak bu yayımda, 1787`de yazılıp yayımlanmayan Jacques Charles`ın bir yapıtına referansta bulunmuştur. Bu nedenle de, yasa, Charles`ın adıyla anılmaktadır. Gazların arasındaki ilişki, 1702`de Guillaume Amontons tarafından da keşfedilmişti.

Bu yasaya göre, belli miktarda bir gazın hacmi, basınç sabit tutulmak koşuluyla, her 1°C'lık sıcaklık artışı için, 0°C'taki hacminin belli bir oranı kadar artar. İdeal gazlar için geçerli olan bu yasa, gerçek gazlar için tam anlamıyla doğru sonuçlar vermez. Oda sıcaklığında sıvılaştırılamayan gazlar için söz konusu sabit olan 1/273'e yakındır.