Sedona Tekniği
Bu tekniğin temeli, Öz benlik olarak adlandırabileceğimiz "Gözlemcinin", duygulardan ayrışmasıdır. Yani özne olan Gözlemci, Nesne olan Duygulardan ayrışmakta ve bu ayrışma sonucunda duygu otomatik olarak dönüşmektedir. Buna bir örnek vermek gerekirse, Gözlemci olan Şuurumuzu, elimiz olarak düşünelim ve
duyguları da bir kalem gibi düşünelim. Elimize bu kalemi alıp sımsıkı tutmak, duygularımızla özdeşleşmenin sembolü olsun. Duygularımızla böyle bir özdeşleşme gerçekleştirdiğimiz anda, biz tamamen duygu haline geliriz ve bu durumdayken çözüm üretemeyiz ve kısır bir döngü içine gireriz. Oysa duygu ve öz benliğin ayrı olduğunu farkettiğimiz anda, örneğimizden misalle; elimiz açılır ve kalem yere düşer. Özdeşleşme kırılır. Bu bildiğiniz gibi Meditasyon denilen çalışmanın yapmak istediği şeydir. Buna tasavvuf çalışmalarında da Murakabe ismini vermişlerdir.

Sedona methodu denilen bu çalışma, bu öğretilerin içeriklerini boşaltıp sadece tekniği geride bırakmıştır. Böylece olayı basitleştirip herkesin kullanabileceği bir şekle sokmuştur.

1- Rahatsız olduğunuz bir durumu hayal edin, bu duygunun ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Örnek olarak kıskançlık" duygusunu ele alalım. Sevgilinize birisinin ilgi gösterdiğini hayal ettiğinizde kıskançlık duygusu ortaya çıkacaktır. Duygu ortaya çıktığında bunu vücudunuzun neresinde hissettiğinize dikkat edin.

2- Duyguya dikkat ettikten sonra kendinize arka arkaya şu soruları sorun ve bir kaç saniye bekleyip her sorduğunuz soruya "evet" yada "hayır" şeklinde cevap verin
:a) Kıskançlık duygusunu gitmesi için bırakabilir miyim?
b) Buna istekli miyim?
c) Bu duyguyu "Ne Zaman" bırakabilirim?

Bu sorulara "evet" yada "hayır" diye cevap vermeniz sonucu değiştirmeyecektir. Bunlar kişinin duyguyu farketmesini sağlamak için hazırlanmış tuzak sorulardır. Siz bu soruları sormaya başladığınızda ister istemez duygu ile gözlemci(yani siz) arasında bir ayrışma meydana gelir ve duygu çözülmeye başlar. En son
sorulan "Ne zaman?" sorusu da bunu ancak "Şimdi" yapabileceğinize işaret eder. Bu 3 soruyu belirlediğiniz bir duygu için arka arkaya 9 tur tekrar edin ve sonra duyguyu tekrar kontrol edin. İlk baştaki
yoğunluğa sahip olmadığını ve hatta tamamen kaybolduğunu görebilirsiniz.-Bülent Altınkaya-

İnsanlar olumsuz ya da olumlu duygularını kabullenme, içinde yaşama ya da bırakma yoluyla özgürleşirler.Sedona tekniğinde amaç duygunun oluştuğu anda zihinde meydana gelen iç konuşma ve görselliğe izin vermeden bu duyguya farkındalık geliştirmek ve tarafsızca duyguyu direk olarak algılamak ve bırakmaktır.
a) Bu duyguyu gitmesi ile bırakabilir miyim?
b) Bu duyguya iyice tutunabilir miyim?
c) Bu duyguyu burada hissetmeme izin verebilir miyim?
Şeklindeki sorularla duyguya olan farkındalığı arttırmak ve duyguyu bırakmayı gerçekleştirmektir.

Duygunun oluşumundan sonra bu duygunun temel isteklerden hangi gruba girdiğinin belirlenmesi ve bırakılması olaya ya da duyguya karşı farkındalığın şiddetini arttıracaktır.
Temel istekler:
1. Kontrol etme- etmeme isteği
2. Onay alma /almama isteği
3. Güvence( hayatta kalma –kalmama isteği)
Oluşan duygunun hangi istek kalıplarına uygun olduğunu bilerek soruyu sorulduğunda, oluşan duygunun farkında olarak bırakmak daha da basitleşecektir.