Gelişim İnsanın Hünerleri

1. Bireysel gelişim yolcusu, kendisine yapılmasını istemediği şeyleri başkasına yapmaz; başkalarına kendisine davranılmasını istediği gibi davranır.
2. Bireysel manada gelişimine devam eden insan, şahsi ihtiyaçlarını karşılarken başkasının ihtiyacının karşılanmasına mani olmaz.
3. Gelişim adamı, şimdi ve gelecekte yakın çevresi ve faydası olabileceği çevrenin yükselmesi, gelecek nesillerin alçalmaması için bütün hayatı boyunca tüm gücüyle çalışır.

4. Gelişim adamı, kendisini geliştirebilecek her şeyin kendisi aracılığıyla diğer insanları da geliştirebileceğini bilir ve kendisiyle birlikte diğer insanları da bu şeylerden haberdar eder.
5. Gelişmiş insan herkese karşı adil olur.
6. Hiç kimseden takdir ve teşekkür beklemeyen gelişim yolcusu için gelişimin verdiği haz, bu gelişimden elde ettiği güçle diğer insanlara rehber olabileceğini bilmesi en büyük takdirdir.
7. Bireysel gelişim savaşçısı, kendisine yapılan övgülerle şımarmaz, eleştirilere savaş ilanıymış gibi yaklaşmaz.
8. Gelişimini sürdüren insan, başkaları hakkında kötü düşünce ve davranışlarda bulunmaz, olumlu duygu ve düşüncelerle hareket eder.
9. Gelişim adamı, kendi çıkarları için başkalarından gayri meşru şekilde istifade etmez.

10. Gelişmiş insan cömert ve yardım sever olur.

11. Bu yolculuğun seyyahları, bir konuyu derinlemesine anlamadan o konu hakkında hüküm vermez.
12. Bireysel gelişim insanı, başkalarının zaaflarını kötüye kullanmaz.
13. Bireysel gelişimini sürdüren insan başkalarının başarısızlıklarıyla alay etmez.
14. Gelişen insan, tercihlerinin ve davranışlarının sonuçlarına büyük bir cesaretle katlanır, sorumluluğunu üstlenir. Korkakça davranarak bu sonuçlardan kaçmaz.
15. Gelişmiş insan, iki yüzlülük, yalan ve aldatma davranışlarından uzak durur.
16. Gelişimin yılmaz yolcusu, konuştuklarına dikkat eder; hiç kimseye iftira atmaz, kötü konuşmaz. Bir şikayeti varsa bu şikayetini başkalarına açmadan önce şikayetçi olduğu kimseye açıkça söyleyerek çözüm arar.
17. Gelişmiş insan, yerinde ve doğru olmayan davranışları kendinden uzaklaştırır.
18. Gelişmiş insan alçak gönüllü olur.
19. Gelişmiş insanın tek amacı bir şeyi iyi yapmaktır.
20. Gelişmiş insan, bilgiye saygılı olur.
Bireysel Gelişim Yolcularına Birkaç Tavsiye…
< Hayatınızda meydana gelen hiçbir şeye şaşırmayın.
< Hayatınızın kötü anlarında bile iyimser olun ve olumlu bakış açınızı kaybetmeyin.
< Hayatınızdaki en yüce değerin ne olduğunu keşfedin ve bu değeri yüceltin.
< Ailenize sahip çıkın ve aile bağlarının büyük bir güç olduğunu unutmayın.
< Birlikte hareket ederek ortaya iyi bir şeyler koyabileceğiniz kişilerle çalışın.
< Karamsar ve isyankar duygularınızın sizin hayata küstürebileceğini unutmayın.
< Hayatınız için paranın amaç değil araç olduğunu unutmayın.
Yaşamınızdaki Öncelikler ve Cevaplamanız Gereken Sorular
Nasıl bir yaşam sürdürdüğünüzü düşünüyorsunuz? Önceliklerinizi neye göre belirliyorsunuz?

Yaşam göreceli olarak kısa ve sınırlı, bu daha da kısalacak olsa yaşantınızda neleri değiştirirdiniz?
İnsanların çeşitli nedenlerle ayrıldığına tanık olduğunuz yaşamda siz zamanınızı yeterince değerlendirebiliyor musunuz?
Ne kadar yaratıcı ve yenilikçisiniz?
Kendi değerlerinizle, önceliklerinizle oluşturduğunuz hayatınızdan ne kadar memnunsunuz?
Bu inanç ve davranış kriterleri, tavsiyeler ve sorular ancak hayata geçirilirse gerçek değerlerine kavuşur ve insanı “hiçlik” mertebesine ulaştırır. Zira insan geliştikçe bilgeleşir, bilgeleştikçe de derin bir hiçliğe doğru gider ve bu hiçlikte asıl insanlık mertebesine ulaşır.