Objektif olmak ne demektir? Tarafsız davranmak mı, tarafsız kalmak mı?

Objektif olmak, Türk Dil Kurumu'na göre" tarafsız davranmaktır", "tarafsız kalmak" değil.

Tarafsız davranmak, olaylar karşısında adil olmaktır. Ve adil olmak, eşit olmak demek değildir. Haklıyla haksızı, kötüyle iyiyi, kişilere ve onlara olan yakınlığımıza bakmadan ayırt edebilmek, doğruyu bulabilmektir.

Tarafsız kalmak ise, haklıyla haksıza, iyiyle kötüyle, eşit uzaklıkta veya ortada kalmaya çalışırken, yanlışları görmezden gelmek demektir. Yani haklının hakkını yerken, haksıza prim vererek, tarafsız kalmaya çalışırken aslında taraflı davranmaktır.

Adil olmak, haklıyla haksızı, iyiyle kötüyü, ayırt edebilmek, herkese hak ettiğini verebilmek her şeyden önce gelmelidir.
Örneğin; iş yerinde altımızda çalışanlara eşit değil, adil davranabilmeliyiz. Çok çalışanla, az çalışanı ayırt edebilmeli, ona göre davranmalıyız. Çok çalışanın belki daha çok insiyatif kullanmasına izin verirken, az çalışana belki daha çok baskı yapmalı, yaptığı işleri daha yakından takip etmeliyiz. (Adil davranmak aynı zamanda liderlik özelliklerinden biridir.)

Hatalı davranışları görmezden gelmemeli, yapılan hatanın üzerinden hiçbir şey yokmuş gibi geçmemeliyiz. Hatanın nereden kaynaklandığını öğrenmeye çalışmalı, bunu kabullenmeli, yadsımamalı ve bir dahakine hata yapılmasını engellemek için neler yapabiliriz için adımlar atmalıyız.

Diyelim ki yapmadık. Objektif olmaya, eşit davranmaya çalışırken aslında tarafsız kalarak, taraflı davrandık. İşte o zaman karşımızdakilere asıl kötülüğü yapmış oluruz; yanlışı, doğru bir şeymiş gibi kabul ederek ve zaman içinde aynı yanlışların tekrar tekrar yapılmasına neden olarak...


Subjektif kelimesinin anlamı olaylara kendi görüş açısıyla bakmak olayları kendi görüş açısıyla değerlendirmek,bireysel kişisel değerlendirme yapmak görüş belirtmek.

Subjektif (Öznel) bir yargının kişiye bağlı olarak değer biçilmesi (kazanılması) için söylenmektedir. Biçilen (atanan) değer açısından bakıldığında kişiden kişiye göre değişen, herkes için farklı olan değer.

- Objektif ifadeler farklı görüşlerin benimsediği kabul ettiği ifadeler olup, subjektif ifadeler kişilerin kendi görüşlerini belirten ifadelerdir,
- Objektif ifadeler yaygın olarak bilim için kullanılır,
- Subjektif ifadeler ise daha çok sanat dallarında tercih edilir.
- Bir insanın bir konu hakkındaki görüşleri objektif olabilir, ancak subjektif olamaz, eğer aynı cümle içinde kullanılırsa anlatım bozukluğu meydana gelir,
- Objektif konularda kişiler ve kurumlar kendi görüş ve yorumlarını katmazlar,
- Objektif olmak aynı zamanda konulara karşı nötr olmak demektir,
- Taraflı davranmak objektif olmayı engeller,
- Objektif olmak için iyi bir empati yeteneğimizin olması gerekir