Dünya Serüveni

Nasreddin Hocaya sormuşlar;
-İnsanlar ne zamana kadar böyle doğup yaşayıp sonrada göç edecekler?
-Cennetle cehennem doluncaya kadar, diye cevap vermiş Hoca.

Hocanın Vermek İstediği Nasihat: İnsanoğluna cennete veya cehenneme gitmesi hususunda tam bir özgürlük verilmiştir.
+Her ikisi de akıl sahipleriyle doldurulacak!
+Deliler cehennemden muaftır.