Zaman öylesine hızlı akıp geçiyor ki, geçen haftaya uzak tarih diye baktığımız günleri yaşıyoruz... Her doğan gün, dönüm noktası niteliğindeki olaylarla dolu. İnsan belleğinin bunları tam hazmetmeden ertesi gün oluşacak yeni gelişmelerle karşı karşıya kalması akılları zorluyor...

Gezi platformu
Unuttuğumuz birönemli olayı hatırlatayımmı? GeziKalkışması ertesinde5 Haziran2013'te, BaşbakanYardımcısı BülentArınç, "TaksimGezi ParkıDayanışmaPlatformu" olarakbilinen kalkışmanıntemsilcilerinikabul etmişti. Bu gelişmeler sırasında o zaman Başbakan olan Tayyip Erdoğan Kuzey Afrika seyahatindeydi. Arınç'a sunulan bir metin, Gezicilerin hükümetten istediklerinin listesini içeriyordu.

İstemezükçüler
Bu listedeki bazı maddeleri hatırlıyormusunuz?
* Atatürk Kültür Merkezi'ninyıkılmasına ilişkin girişimler durdurulmalıdır.
* 3'üncü Köprü, 3'üncüHavaalanı, Kanal İstanbul gibiprojeler, ekolojik değerleri tahripedecekleri için durdurulmalıdır.
Aradan geçen beş yılda 3'üncü Köprü yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi yıkıldı. Yerine yeni bir Merkez yapılıyor. 3'üncü Havaalanı inşaatı hızla ilerliyor. Bu arada Körfez de bir köprü ile geçiliyor artık...

prüyü o açamadı
Sözünü ettiğimiz gelişmeler2013'teydi... 1960'ların ve 70'lerinpolemiklerini hatırlar mısınız? O döneminBaşbakanı Demirel Boğaz'a köprüyapılacağını söylediğinde, muhalefettekiCHP'nin sözcüleri "Önce Zapprüsünü yap" diyerek karşı çıkarlardı. Sonuçta bu köprü yapıldı ama 1973'ün 29 Ekimindeki açılışı Demirel yapamadı. Çünkü 12 Mart 1971 darbesi ile devrilmişti. Ya da "Döviz gider" gerekçesiyle renkli televizyonun 1980'lere kadar gelemediğini hatırlar mısınız?

Hep aynı şarkı
Dün Fatih Altaylı Hürriyet'in birhaberine takılmıştı. Altaylı'ya göre buhaberde yeni açılan Avrasya geçişinedönük bir negatif algı yaratma çabasıvar gibiydi. Çünkü bu haber köprülerdenve geçişlerden beklenen hasılatsağlanamadığı için garantiler ve kamukaynaklarından ödenen paraları hatırlatmaktaydı.
Ömrümüz böyle geçiyor. Eğer AK Parti iktidarı ve Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı olmasaydı, yeni yatırımları değil 2000'lerin başındaki kararsızlıkları yaşayacaktık. Boğaz'ın altından karşıya geçilebileceğini de herhalde rüyamızda bile görmeyecektik.

Mehmet Barlas-Sabah