Kur’an’da geçen cemal, husün, zinet gibi kelimeler fiziki ve ahlaki güzellikleri anlatmak için kullanılmıştır. Ferah, sürur gibi kelimeler ise estetik duyguları dile getirmektedir.

Allah, evrendeki her şeyi en güzel şekilde yaratmıştır. Onun yarattığı tüm varlıklar; şekilleri, desenleri, renkleri, görkemli yapıları ile insanlara tefekkür ederek Yaradan’ın varlığını kavratmayı amaçlamaktadır.

Kur’an; gökyüzünün yıldızlarla süslendiğinden, hayvanların ve yeryüzündeki bitki örtüsünün güzelliklerinden bahsetmektedir. (Saffat suresi, 6.ayet ve Nahl suresi, 8. ayet). Dünyadaki nimetlerin hem faydalarına hem de güzelliklerine vurgu yapan Kur’an, bunların iyi ve faydalı olduğunu, güzelliklerinin de fark edilmesini istemektedir. (Enam suresi, 99. ayet).

Kur’an’da bütün güzelliklerin Allah tarafından yaratıldığı ve evrenin birçok güzelliklerle dolu olduğu insanlara bildirilmektedir. En güzel yaratıcının, kusursuz ve mükemmel yaratmasıyla Allah olduğu gerçeğine dikkat çekilmektedir. Allah’ın güzel isimleri olduğunu yine Kur’an’dan öğrenmekteyiz. Bu konuyla ilgili ayetlerden bazıları şunlardır:

“O, yaratan var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler onundur.” (Haşr suresi, 24. ayet).
“Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir.” (Müminun suresi, 14. ayet).
“…Her şeyi yaratan Allah, onlara ölçü, düzen ve biçim vermiştir.” (Furkan suresi, 2. ayet.)

Kur’an’da güzellikle ilgili ne gibi vurgulara yer verilmektedir?
Yeryüzündeki varlıkların her biri farklı güzellikte ve birbirlerinden değişik desen ve görünümlerde yaratılmıştır. Her varlığın evrende bir konumu vardır. Hiçbir şey boş yere yaratılmamıştır. Vahşi hayvanlar bile doğal ve ekolojik dengenin bozulmaması için bir denge unsurudur. Nahl suresi 5 ve 6. ayetlerde hayvanlarda insanlar için birçok güzellikler olduğu şöyle vurgulanmaktadır: “Onlarda sizin için…birçok fayda vardır. Hem de onlardan yersiniz. Onları akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken de sizin için bir güzellik ve zevk vardır.”

Allah’ın insanlar için yarattığı en güzel nimetlerden birisi de salih amel işleyenlere ahirette ödül olarak vereceği cennettir. İçinde ırmakların aktığı ve her türlü güzelliklerin bulunduğu cenneti dünya nimetleriyle değerlendirmek yanlış olur. Kur’an, cennetle ilgili olarak insanın hayal bile demeyeceği güzelliklerden bahsetmektedir. (Hac suresi, 23. ayet).

Sadullah Sarı