Zihinsel bozukluklarda belirtileri gidermek, olumsuz, sapkın, takıntılı davranışları değiştirmek ve kişiliği geliştirmek için eğitimli bir uzmanın bir kişi ya da toplulukla birlikte gerçekleştirdiği tedavi yöntemi.
Psikoterapinin özel bir tedavi yöntemi olarak kullanılması gerektiği düşüncesi 18. yüzyılda ortaya atılmıştır.
Avusturyalı doktor Franz Anton Mesmer, hastalarını trans hâline getirdiğinde var olan pek çok belirtinin yok olduğunu fark etti. Mesmercilik adıyla anılan bu terapi yöntemi, psikoterapide yaygın olarak kullanılan hipnozun öncüsü olmuştur.
Psikoterapinin başarılı olabilmesi için, terapi görecek kişinin samimî ve rahat olması gerekir. Terapist de hastaya özgür, yargısız ve sıcak bir ortam hazırlamalıdır. Tedavinin başarısında önemli olan bir diğer etken de hastanın terapiste güven duyabilmesidir.


ansiklopedim