286 sayısında 8 rakamı onlar basamağında bulunur. Onlar basamağında olmasından dolayı basamak değeri;

8 x 10 = 80 dir.

8’in sayı değeri zaten 8’dir.

Bu durumda aradaki fark

80 – 8 = 72 dir.