Hem ikiye hem de üçe bölünebilen sayılar 6’ya da bölünebilir. Bu durumda ikiye bölünebilme kuralı ve üçe bölünebilme kuralını bilmek gerekir.

2’ye bölünebilme kuralı

Çift sayılar ikiye bölünebilir.

3’e bölünebilme kuralı

Rakamları toplamı 3’e bölünebilen sayılar 3’e bölünürler.

Bir sayının 6’ya kalansız bölünebilmesi için bu iki şartı yerine getirmesi gerekir.

Örneğin 510 sayısını incelerse; sayı çift sayıdır o halde ikiye bölünür. Rakamları toplamı 5+1+0= 6 dır 6 sayısı 3’e bölünebildiğine göre sayı üçe de bölünür. O halde 510 sayısı 6’ya da bölünebilir.

Örnek 2;

23658 sayısını incelerse sayı çift sayıdır ve 2’ye bölünebilir. Rakamlarını toplarsak 2+3+6+5+8=24 eder. 24 sayısı 3’e bölünebildiği için 23658 sayısı da 6’ya bölünebilmektedir.