Bir jirovektör uzay, Öklid geometrisi kullanılan vektör uzayları'na benzer şekilde hiperbolik geometri eğitimi için Abraham A. Ungar'e tarafından önerilen matematiksel bir kavramdır. Ungarın jirogruplar yerine jirovektörler kavramını tanıttığı grupların tabanına ek var. Ungar hızlarının bileşimlerini temsil etmek için Lorentz dönüşümleri kullanımına alternatif olarak özel görelilik formülasyonu için bir araç olarak kavramını geliştirdi boostlar denilen "boostlar"ın göreli hızlarının yönleri vardır, ve "öteleme" ile birleştirme olmamalıdır,ayrıca boostlar denir). Bu "jiro operatörlerin" tanıtılması ile elde edilir, iki 3d hız vektörleri 3d hızı üzerinde etkili bir operatör, oluşturmak için kullanılır.