Hesaplama yaparken yüzde konusunda farklı işlemleri ele alırız. Bu işlemler üzerinden hesaplama yaparak hem okuldaki problemleri hem de günlük yaşamdaki hesaplamaları çözebiliriz.

Yüzdelik İfadelerle Hesaplama

Bir çokluğun içerisinde her bir parçasını veya o parçalardan bir kısmını gösteren sayı yüzde olarak bilinmektedir. Yüzde özellikle paydası 100 olan kesirleri gösterir. Aynı zamanda Sembol olarak, ‘%’ şeklinde yazılır ve ‘yüzde’ olarak okunur. Şimdi hem kesir olarak hem de yüzde şeklinde nasıl yazıldıklarını bazı örnekler üzerinden inceleyelim ve anlamaya çalışalım.

Örnek:

40/100 = %40

15/100 =

25/100 = %25

100/100 = 0

5/100 = %5

Gördüğümüz gibi bu şekilde hem kesir olarak hem de yüzde şeklinde yazabiliriz. Yani marketlerde veya okulda gördüğümüz bu yüzdelerin kesir olarak karşılıkları bu şekilde yazılır.

Şimdi de yüzde ve kesirlerin aynı zamanda ondalık gösterim üzerinden nasıl yazılacağına bakalım. Bu konuda bazı örnekler yapalım ve inceleyelim.

Örnek:

%5 = 5/100 = 0,05

%99 = 99/100 = 0,99

%2 = 2/100 = 0, 02

%250 = 250/100 = 2,50

Bu defa yüzde ve kesirler ile beraber ondalık gösterimleri ele aldık ve nasıl yazılacaklarını inceledik. Böylece karşınıza hangi ifade çıkar ise bu şekilde karşılıklı olarak çevirebilirsiniz. Bu da size matematik işlemlerini çok daha kolay bir şekilde çözmenize yardımcı olacaktır.

Not: Bazen matematik soruları içerisinde size kesirler, yüzdeler ya da ondalık gösterimler verilebilir. Bu ifadeler içerisinde karşılıklı olarak çevirme yaparak istenilen ifade eşliğinde doğru çözümler bulabilirsiniz. Mesela size bir kesir olarak 33/100 verilmiş ise ve bu yüzde olarak isteniyorsa o zaman, %33 şekilde yazarak işlemi gerçekleştirebiliriz.

Şimdi bu konuda bir örnek yapalım ve küçükten büyüye ya da büyükten küçüğe doğru nasıl sıralama yapılabilir inceleyelim.

Örnek: %45, 3/4, 0,35

Yukarıdaki sayıların sıralamasını doğru şekilde yapabilmek için öncelikle aynı noktaya getirmeniz gerekmektedir. Yani diğer bir deyişle aynı ifadeye getirmemiz önemlidir. Mesela şimdi bunların hepsini yüzdeye çevirelim ve hangisini daha büyük olduğunu öğrenelim.

3/4 = 75/100 = %75

0,35 = 35/100 = %35

%45

Gördüğümüz gibi yukarıdaki kesir ve ondalık gösterim ile beraber yüzde sayılarına aynı noktaya getirdik. Yani hepsini yüzde şeklinde göstermiş olduk. Şimdi de bunları sıralayalım ve büyükten küçüğe doğru ele alalım.

%75 > %45 > %35

Yani burada en büyük %75 ile beraber en küçük ise %35 şeklinde öne çıkmaktadır.

Örnek:

5/20 =

25/50 =

10 /25 =

Bu defa yukarıda gördüğümüz sayıları nasıl yüzeye çevireceğimize bakalım. Öncelikle kesirlerin paydalarını 100’e eşitlememiz gerekiyor. Böylece daha sonra yüzde üzerinden yazabiliriz.

5/20 = 25/100 = %25

25/50 = 50/100 = %50

10/25 = 40/100 = %40

Gördüğümüz gibi yukarıda pay ve paydayı aynı sayılar ile çarparak kesirleri doğru şekilde ele aldık. Yani kesirlerin paydalarını 100’e getirdik. Bundan sonra ise elimizdeki kesirleri yüzdeye çevirerek doğru şekilde yazmış olduk. Böylece elimizdeki yüzdeleri büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru sıralama şansını gerçekleştirebiliriz.

Bu şekilde siz de farklı örnekler ele alarak yüzde üzerinden problemler yapabilirsiniz. Ancak mutlaka ondalık gösterim ya da yüzde ve kesirler konusunda, doğru sonucu bulabilmek için aynı ifadeye getirmeniz gerekiyor.