TANIM

İhracat ve ithalat işlemleri konusunda çalışan kişidir.

GÖREVLER

Dış ticaret meslek elemanı, uluslararası mal alım-satımı için bağlantılar kurulması, gerekli sözleşmelerin yapılması için gerekli çalışmalarda ara eleman olarak görev yapar,
▪ Yurt dışından satın alınan malların zamanında gelmesi için işi sürekli olarak takip eder,
▪ Yurt dışına satılacak malların (ihraç mallarının), gideceği ülkedeki firmaya zamanında ve istenilen şekilde teslimi için gereken işlemleri yapar,
▪ Yurt dışından alınan malın bedelinin sözleşmeye uygun olarak ödenmesini ve yurt dışına satılan malın parasının da zamanında alınmasını sağlamaya çalışır,
▪ Dışalım ve dışsatımla ilgili yasa ve yönetmelikleri sürekli izler.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪ Bilgisayar,
▪ Hesap makinesi,
▪ Diğer büro malzemeleri,
▪ Yasal mevzuat ve uygulama dokümanları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Dış Ticaret Elemanı olmak isteyenlerin;
▪ Sosyal bilimlere özellikle ekonomiye, ticaret ve büro işlerine ilgi duyan,
▪ Ayrıntılara dikkat eden, sorumluluk sahibi,
▪ Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını etkileyebilen,
▪ Girişimci
kimseler olmaları gerekir.
Yabancı dil ve bilgisayar bilgisi meslekte başarıyı artıran etkenlerdir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Dış ticaret elemanları büroda çalışırlar. Zaman zaman iş takibi için seyahat etmeleri gerekebilir. İş genellikle oturarak yürütülür. İthalat-ihracat işiyle ilgili işletmelerde görev alanlar gümrüklerde de iş takibi yaparlar.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleki eğitim üniversitelere bağlı Meslek Yüksek Okullarının "Dış Ticaret" programlarında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,
▪ Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Dış Ticaret" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
▪ Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitimin süresi 2 yıl olup, teorik ve pratik olarak sürdürülür. Mezuniyet için 30 işgünü staj zorunludur.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Dış Ticaret Önlisans Diploması" verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Dış ticaret ön lisans programından mezun olanlar Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve bağlı birimlerinde görev alabilirler. Ayrıca, meslek elemanları ithalat-ihracatla uğraşan tüm işyerlerinde iş bulabilirler. Yabancı dil bilgisi çok iyi olanların iş bulma sorunu yoktur. Bankaların kambiyo bölümü meslek elemanlarının çalışabileceği yerlerdir. Avrupa Birliğine girildiğinde bu meslek elemanlarına olan talebin artacağı düşünülmektedir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

▪ Kamu kurumlarında istihdam edilenler 657 sayılı Kanuna göre belirlenen ücreti alırlar.
▪ Eğitim sonrası kazanç kişinin yeteneği ve işletmenin yapısına göre asgari ücretin 2-5 katı arasında değişmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Dış Ticaret önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.


İŞ HAYATINDA İLERLEME
BENZER MESLEKLER

▪ İşletmeci,
▪ Muhasebeci,
▪ Bankacı,
▪ İktisatçı.

EK BİLGİLER
GÖREV

▪ İş organizasyonu yapar,
▪ Çevre koruma önlemleri alır,
▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.