TANIM

Endüstride üretilecek bir eşyanın, bir nesnenin şeklini, işlevsel özelliklerini, yapılacağı malzemeyi, renk, doku ve grafik düzenlemelerini görsel bir şekilde tasarlayan kişidir.

GÖREVLER

▪ Endüstriyel kullanımı olan yeni bir nesnenin (eşyanın) tasarımı için proje hazırlar,
▪ Tasarlayacağı nesneye yönelik, bir akış şeması oluşturur. Örneğin, hangi amaçla kullanılacağı, hangi fonksiyonları yerine getireceği konularını araştırır,
▪ Akış şemasından sonra şekillendirme başlar. Şekillendirme uzun bir süreci oluşturur,
▪ Nesnenin teknik olarak çizimini yapar. Bu aşamada Endüstri Mühendisi, Makine Mühendisi, Grafiker vb. devreye girerek kontrolü gerçekleşir,
▪ Mokap denen birden fazla küçük formlar oluşturur. Bunların arasından biri seçilerek maketi yapılır. Makette aletin işlevleri de bulunur. (Örn: Masa kalemtıraşı için dönen kol yapılır. Kalemtıraşın dönme fonksiyonu da makette gösterilir.) Bu aşamada aksayan bir yön varsa hata düzeltilir,
▪ Maketten yola çıkılarak gerçek ölçülerin verildiği, kullanılacak malzemenin belirlendiği bir örnek yapılır. Deneme pazarı oluşturularak ürünün problemli yönleri araştırılır. Problem çıkması durumunda ürün tekrar projelendirilerek yeniden aynı işlem süreci tekrarlanır.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪ Çizim aletleri (kalem, rapido takımı vb.),
▪ Karton, köpük, cam, plastik, tahta, metal vb.,
▪ Cetvel takımları,
▪ Bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Endüstri ürünleri tasarımcısı olmak isteyen kimselerin,
▪ Genel yeteneğe sahip,
▪ Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen,
▪ Tasarlananları ve iki boyutlu çizimleri üç boyutlu nesnelere dönüştürecek yeteneğe sahip,
▪ Henüz yazılmamış (örneği olmayan) nesneleri zihninde tasarlayabilme ve tasarladıklarını çizebilme yeteneklerine sahip,
▪ Yaratıcı, araştırmacı ve yeniliklere açık,
▪ Güzel sanatlara ilgili
olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Endüstri ürünleri tasarımcıları, endüstri kuruluşlarındaki atölyelerde görev yaparlar. Çalışmalarında daha çok zihin gücünü kullanan endüstri ürünleri tasarımcıları birinci derecede nesnelerle ve aletlerle ilgilidirler. Yaratıcılık, meslekte başarıyı artıran bir özelliktir.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Endüstri ürünleri tasarımcılığı eğitimi veren üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine Yükseköğrenime Geçiş ve Lisans Yerleştirme Sınavıyla ve Özel Yetenek Sınavı sonucunda girebilmektedir.

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
▪ Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) başarılı olması gerekir.
▪ Özel Yetenek Sınavı ile girebilmek için,
▪ Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) ilgili üniversitenin belirleyeceği baraj puanı almak,
▪ İlgili üniversitenin yapacağı Özel Yetenek Sınavında başarılı olmak gerekmektedir.
▪ Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Endüstri Ürünleri Tasarımı" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Endüstri ürünleri tasarımı bölümü, lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Lisans programı 4 yıl olup, sekiz dönem ve yaz stajlarından oluşur. Yabancı dille eğitim yapan okullarda eğitim süresi ilk yılı yabancı dil olmak üzere toplam 5 yıldır.
Eğitim süresince meslek dersleri ağırlıklı verilmektedir

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

▪ Türkiye'nin kalkınma hamlesi içinde olması endüstriye yönelmesi endüstri ürünleri tasarımcılığı mesleğinin gelişmesinde önemli bir etkendir. Endüstriye yönelik seri üretimde malzeme, biçim, işleme mekanizmaları, renk, doku ve grafik düzenlemelerini görsel bir duyarlılıkla ortaya koyabilen tasarımcılara sürekli ihtiyaç duyulmaktadır.
▪ Bu meslekteki kişiler,genellikle tasarımcı olarak, mobilya endüstrisi, otomotiv endüstrisi, cam ve seramik endüstrisi, iç mimarlık, dekorasyon, grafik tasarım ve ambalaj konularında istihdam edilmektedir. Kendi özel tasarım bürolarını kuran kişiler de oldukça fazladır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

▪ Meslek eğitimi sırasında öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanabilir.
▪ Başarılı öğrenciler değişik kişi ve kuruluşlardan burs alabilirler.
▪ İşyeri stajında ücret alabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Özel kuruluşlarda Tasarımcı olarak ilk işe başlayan bir kişi net asgari ücretin 3,5-4 katı civarında ücret almaktadır. Bu ücret çalıştığı alana ve işyerinin ücret politikasına göre değişmektedir. Deneyim arttıkça ücret artışı olmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Yüksek lisans ve doktora eğitimi yapılabilir. Yüksek lisans eğitimi 2 yıl, doktora eğitimi ise 4 yıldır,

İŞ HAYATINDA İLERLEME

▪ İşyerinin özelliğine göre kişi idari ve teknik yöneticilik yapabilmektedir. İşletmelerin Araştırma-Geliştirme ve Proje Departmanlarında yönetici ve üretim müdürü olma olanağı bulunmaktadır,
▪ Meslekte ilerleme ve yükselme daha çok deneyime bağlıdır. Açılan çeşitli proje yarışmalarında dereceye girmek, ödül kazanmak meslekte ilerleme ve yükselme açısından önemlidir.

BENZER MESLEKLER

▪ Endüstri Mühendisi,
▪ İç Mimar,
▪ Grafik Tasarımcısı,
▪ Mimar.

EK BİLGİLER
GÖREV

▪ İş organizasyonu yapar,
▪ Çevre koruma önlemleri alır,
▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.