İNFAZ VE KORUMA MEMURU (GARDİYAN)
Cezaevi ve ıslah evlerinde barındırılan suçluların ihtiyaçlarını karşılayan ve bunların ıslahını sağlayarak topluma yeniden kazandırılmasına yardım eden meslek elemanıdır.

A- GÖREVLER
▪ Cezaevine giren tutuklu ve hükümlülerin üzerini arar ve taşıdıkları kıymetli eşyayı emniyet altında bulundurur,
▪ Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında bir takım kayıtları tutar,
▪ Tutuklu ve hükümlüleri koğuşlarına götürerek koğuş kapılarını kilitler,
▪ Koğuşları belirli periyotlarla kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder,
▪ Kapı, pencere ve bahçe kapılarının iyi bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını ve kaçma girişimiyle ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını muayene ve tespit eder,
▪ Tutuklu ve hükümlüleri yemek, banyo ihtiyaçlarını , revire çıkarma, görüşlere götürülüp getirme, mahkemeye hazırlama, tıraş, kantin ihtiyaçlarının temini, yöneticilerle görüştürülmesi işlemini yapar,
▪ Günde en az 3 defa hükümlülerin ve tutukluların sayımını yapar,
▪ Cezaevlerinde çıkabilecek olaylara anında müdahale ederek olayın büyümesini engeller ve sükunetin devamını sağlar,
▪ Cezaevinde kısmi ve genel aramaları yaparak bulundurulması ve girmesi yasak olan maddelerin girişine engel olur,
▪ Ağır ceza merkezi olmayan (kaza ceza evi) yerlerde katip, idari memurunun bulunmadığı ceza evlerinde sevk ve idareden bütün olarak sorumludur,
▪ Cezaevinin temizliğinden sorumludur.

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪ Üniformalar,
▪ Kapı anahtarları,
▪ Detektör,
▪ Görev yerinde bulundurulamayan tabanca,
▪ Gizli kameralar, kapalı devre TV. sistemleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

▪ İnfaz ve koruma memuru (gardiyan) olmak isteyenlerin;
▪ Vücutça sağlam, atletik vücutlu,
▪ İnsan ilişkilerinde başarılı (tutuklulara saygılı, hoşgörülü, sevecen)
▪ Fedakar
▪ kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

▪ Gardiyanlar genelde kapalı, açık ve yarı açık ceza evlerinde, bunlara bağlı atölye ve açık alanlarda çalışırlar,
▪ Teknolojik gelişme bu mesleğin icrasını kolaylaştırmaktadır (kapalı devre TV sistemi gibi).
▪ Gardiyanlar;
▪ Cezaevi üst yöneticileriyle,
▪ Tutuklularla ve hükümlülerle,
▪ Halktan kişilerle,
▪ Meslektaşlarıyla,
▪ Savcılarla,
▪ Hakimlerle,
▪ Avukatlarla,
▪ Askerlerle, iletişim içindedir.
▪ Hükümlü ve tutuklular tarafından tehditler alabilir, fiili saldırıya uğrayabilirler. Görev bitiminde bir takım sorunlarla da karşılaşabilir. İsyanlarda rehin olma, yaralanma ve ölüm olayları da olabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Adalet alanı İnfaz ve Koruma dalında verilmektedir.

Ayrıca, Hukuk Fakültesi ve Adalet Yüksekokulu mezunlarına öncelik tanınmak sureti ile en az lise mezunu olmak şartıyla Kamu Personeli Seçme Sınavında başarılı olanlar cezaevlerinde bulunan dershanelerde hizmet-içi eğitim kurslarına alınmakta ve infaz koruma memuru olarak çalışmaktadırlar.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,
▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA

▪ Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İnfaz ve Koruma dalından mezun olanlar; Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra) teşkilatı, cumhuriyet başsavcılıkları, ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) kurumlarında çalışırlar.

Ayrca özel güvenlik şirketleri ile kamu ve özel kurumların güvenlik ile ilgili birimlerinde de iş bulabilmektedirler

Adalet bakanlığınca infaz ve koruma memuru alımlarında, adalet meslek liselerinin Adalet İnfaz ve Koruma dalı mezunlarına öncelik verilmektedir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE - EĞİTİM SONRASI

657 Devlet Memurları Kanunu'na tabi olup, bunun dışında Adalet Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu unvan, kadro ve derecelere göre adalet tazminatı alırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Meslek liselerinin Adalet alanı İnfaz ve Koruma dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Adalet Bakanlığına bağlı cezaevlerine İnfaz ve Koruma Memuru olarak giren devlet memuru hizmet süreleri ve eğitim durumlarına göre yapılan sınavla İnfaz ve Koruma Baş Memurluğuna (baş gardiyan) yükselme imkanına sahiptir.

Ayrıca Lisans mezunu olan İnfaz ve Koruma Memurları Adalet Bakanlığı'nın açtığı sınavlarda idare memurluğu sınavını kazanabilirlerse cezaevi 2. Müdür ve 1. Müdür kademelerine kadar yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

▪ Polis,
▪ Bekçi,
▪ Koruma görevlisi.

H- EK BİLGİLER
GÖREV

▪ İş organizasyonu yapar,
▪ Çevre koruma önlemleri alır,
▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.