KİMYA PROSES TEKNİSYENİ

Üretim aşamasında numune alan, reçete hazırlayan, işletme içerisinde proses ekipmanlarını kullanan, proses kontrol elemanlarını kullanarak değerlendirebilen, analiz sonuçlarına göre üretime yön veren, ürünün taşınmasını ve işletme atıklarının depolanmasını sağlayan kişidir.

A-GÖREVLER

▪ Çözelti hazırlar,
▪ Laboratuvar girdi ve çıktılarının kontrollerini yapar,
▪ Reçete uygular,
▪ Mikser kullanır,
▪ Reaktör kullanır,
▪ Filtre kullanır,
▪ Kurutucu kullanır,
▪ Basınçlı tankları kullanır,
▪ Proses kontrol elemanlarını kullanır ve değerlendirir,
▪ Numune alır,
▪ Analiz hazırlıkları yapar/yaptırır,
▪ Analiz sonuçlarına göre üretime yön verir,
▪ Katı, sıvı ve gazların taşınmasını sağlar,
▪ Ürün hareketlerini sağlar,
▪ İşletme atıklarını depolar.

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪ Kaldırma, taşıma, yükleme, boşaltma araç ve gereçleri,
▪ Çeşitli tartı ve ölçü aletleri,
▪ Vanalar, subaplar, borular,
▪ Çeşitli taşıma araçları,
▪ Reaksiyon tankları,
▪ Proses iç ve dış ekipmanları,
▪ Kalite kontrol cihazları,
▪ Çeşitli el aletleri,
▪ Kimyasal maddeler,
▪ Laboratuvar malzemeleri,
▪ Gerekli iş güvenliği teçhizatı vb.

B. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

▪ Kimya Proses Teknisyeni olmak isteyenlerin,
▪ Tüm duyu organları işlevlerini tam olarak yerine getirebilen,
▪ Çok iyi gözlem ve dinleme yeteneğine sahip olabilen,
▪ El ve parmaklarını iyi kullanabilen,
▪ Titiz, dikkatli ve sorumluluğunu bilen,
▪ Hızlı karar verebilen,
▪ Analitik ve pozitif düşünme yeteneklerine sahip olan,
▪ Ekip çalışmasına yatkın, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, zamanı etkin kullanabilen, özverili, iş düzenine sahip, üretken, tertipli, soğukkanlı, şeffaf ve sabırlı, kendini geliştiren,
▪ Matematik, fizik, kimya, bilgisayar alanlarına ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı,
▪ Elektrik, elektronik ve makine konularına ilgi duyan
▪ kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI:

Çalışma ortamı kimyevi maddelerden dolayı koku içerebilir. Bu nedenle ciltte, gözde ve solunum yollarında tahriş edici reaksiyonlar meydana gelebileceğinden, alerjik reaksiyonlara yatkınlığı olanlar olumsuz etkilenebilirler. Kimyasal maddelerden korunmak amacıyla kişisel koruyucu donanım kullanılır. Uygun olmayan işletmelerde uygun olamayan koşullarda kimyasal maddelere maruz kalma riski bulunmaktadır. Temizliğe karşı dikkat edilmelidir. Dikkat edilmediği durumlarda enfeksiyon hastalıkların bulaşması söz konusu olabilir. Kimyasal madde yanıkları oluşabilir. Bu meslekte ekip çalışması yapılabileceği gibi, teknisyen zaman zaman tek başına da çalışılabilir.
Kimya Proses Teknisyenleri çalışmalarını ürün oluşum sürecinde yürütürler. Özellikle kimyasal ham maddeler ve yarı mamul kimyasal maddeler kullanılarak yapılan her türlü proseste çalışırlar. Üretim süreci kirli, yağlı, gürültülü olabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Kimya Teknolojisi alanı "Proses" dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,
▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
▪ Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

E. ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Kimya Proses Teknisyenleri, gıda, şeker, ilaç, deri, tekstil, rafineri ve petrokimya, çimento, otomotiv, seramik, cam, metal, gübre, plastik, enerji, madencilik, lastik, boya, deterjan, kozmetik sanayinde, maden, inşaat, ahşap sektörlerinde çalışabilirler.
Kimya Proses Teknisyenleri, her türlü işletmenin üretim sürecinde çalışabilirler. Bu nedenle iş bulma imkânları geniştir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.
▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.

Özel sektörde ise asgari ücretin üzerinde işe başlamakta, daha sonra işverenlerle yaptıkları anlaşmalara veya sözleşmelere göre asgari ücretin iki veya üç katı oranında ücret alabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

▪ Meslek liselerinin Kimya Teknolojisi alanı Proses dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
▪ Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler.
▪ Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık belgesini alanlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleklerin özelliklerine göre belirlediği sürelerde ustalık eğitimi kurslarına devam edip, başarılı olmaları durumunda ustalık belgesini alırlar.
▪ Ayrıca mezunlar YGS'ye girip başarılı oldukları taktirde, üniversitelerin Teknoloji Fakülteleri bünyesinde yer alan Enerji Sistemleri Mühendisliği ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği programlarını tercih ederlerse ilgili puanları ve program kontenjanları dikkate alınarak yerleştirilebilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

İş yerlerinde teknisyen olarak belli bir süre çalışanlar, idari yönden bölüm sorumlusu olabilmektedirler.

BENZER MESLEKLER.

▪ Kimya Teknisyeni,
▪ Petrokimya Teknisyeni,
▪ Rafineri Teknisyeni,
▪ Boya Teknisyeni,
▪ Lastik Teknisyeni,
▪ Deri Teknisyeni.

H - EK BİLGİLER GÖREV

▪ İş organizasyonu yapar,
▪ Çevre koruma önlemleri alır,
▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.