KONGRE VE FUAR HOSTESİ

Belirli bir süre içerisinde, kongre, fuar, seminer, sergi, toplantı vb. organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme, müşteri hizmetleri ve kayıt kabul işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

GÖREVLER

▪ Kongre ve fuar için kişisel hazırlık yapmak,
▪ Firmadan ürün ve iş hakkında bilgi almak,
▪ Kırtasiye ve promosyon malzemelerini, broşürleri, formları ve belgeleri derlemek ve düzenlemek,
▪ Salon ve sergi alanlarının (stand) düzenlemesini yapmak,
▪ Ekipmanları ve bunların sergilenme alanını kontrol etmek,
▪ Kayıt kabul masasını hazırlamak,
▪ Fuar organizasyonlarında yeni yaka kartlarını hazırlamak, yaka kartlarını yerleştirmek ve sunmak,
▪ Ziyaretçi kayıtlarını tutmak,
▪ Ziyaretçileri ve katılımcıları karşılamak ve katılımcıların otele yerleşmesine yardımcı olmak,
▪ Katılımcıların otele yerleşmesine yardımcı olmak
▪ Açılış törenine ve protokole refaket etmek,
▪ Program akışındaki duyuruları yapmak,
▪ Ürün hakkında bilgi vermek,
▪ Katalog / kitap satışı yapmak,
▪ Sorunları ilgili birimlere bildirmek ve sorunların çözümünü sağlamak,
▪ Organizasyon kuralları dışında hareket edenleri uyarmak,
▪ Ofis hizmetlerine yardımcı olmak,
▪ Dağıtılan belgeleri / anketleri toplamak,
▪ Teşekkür belgeleri, plaket ve ödüllerin dağıtımına refakat etmek,
▪ Meslekle ilgili yayınları ve teknolojik gelişmeleri izlemek,

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪ Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı,
▪ Tepegöz,
▪ Barkovizyon ( Projeksiyon),
▪ Fotokopi, faks,
▪ Telefon, televizyon, mikrofon,
▪ Ülke, şehir, firma bilgi katalogları,
▪ Etiket makinesi.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mesleği icra etmek isteyenlerin,
▪ Düzgün bir fiziğe sahip,
▪ Saygılı, ölçülü ve sorumluluk sahibi,
▪ Temiz ve bakımlı,
▪ Genel kültürü olan,
▪ Etkili ve güzel konuşma yeteneği gelişmiş,
▪ İletişim ve ikna yeteneği gelişmiş,
▪ Sabırlı, özgüvenli,
▪ Ekip çalışmasına yatkın,
▪ Öğrenme, organizasyon yapma ve problem çözme yeteneği gelişmiş,
▪ Araç, gereç ve ekipman bilgisi olan,
▪ Çalışkan, dikkatli, dürüst, güler yüzlü,
▪ Planlı, zamanı iyi kullanabilen,
▪ Detaylara özen gösteren
▪ kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Genellikle, kongre, seminer, toplantı salonları gibi kapalı ortamlarda, bazen de organizasyon alanlarının (stand) açık havada düzenlenmesi nedeniyle dış mekanlarda çalışılır. Organizasyonlar gereği seyahat edilmesi gerekebilir. Bu meslekte genellikle bayanlar tercih edilmektedir.

Çalışırken organizasyon şirketi yöneticileriyle, diğer kongre ve fuar hostesleriyle, fuar ve kongre katılımcılarıyla iletişim halindedir.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; halk eğitim merkezleri ile , mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Halkla İlişkiler ve Organisazyon Hizmetleri meslek alanında, Fuar Organisazyon Sorumlusu meslek dalı altında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Her yaş, eğitim, sosyal statü ve kültür düzeyindeki herkes katılabilir. 18 yaşından küçükler, velilerin izniyle katılabilir. İlköğretim çağındakiler, devam ettikleri okul saatleri dışındaki serbest zamanlarda, istedikleri kursa devam edebilir. Yabancı uyruklular, valiliğin izni ile etkinliklere katılabilir. Gerektiğinde, belirli yaş ve eğitim seviyesi, uygulanacak programın özelliğine göre aranır. Bu durum Halk Eğitimi Merkezleri'nce duyurularla belirtilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitimi Halk eğitim merkezlerinde 2440/1712 saattir. Eğitim süresince fuar organisazyonu konusunda bilgiler verilmektedir.

Organizasyon firmalarınca yaklaşık 2-3 günlük bilgilendirme semineri verildikten sonrada çeşitli fuarlarda ve kongrelerde görev alırlar. Bu seminer, özellikle fuarın veya kongrenin amacı ile tanıtımı yapılacak ürün veya hizmet hakkında bilgilendirme şeklindedir. Ayrıca, organizasyonda hosteslerin yapması gereken görevler ile ilgili bilgiler iş başında eğitim ile verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Katıldıkları kursta başarılı olmaları halinde mesleğe ilişkin sertifika verilir

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Kongre ve Fuar Hostesliğinin genellikle yarı zamanlı çalışanların ve öğrencilerin tercih ettikleri bir meslek olması nedeniyle, firmaların sürekli yeni eleman arama ve eğitme sorunuyla karşı karşıya oldukları gözlenmektedir. Mesleğin gerektirdiği teknik bilgilerin yanısıra özellikle insanlarla iletişim kurabilme becerisi ve ayrıca yabancı dil bilgisi giderek önem kazanmaktadır.

Önceki yıllara oranla meslekte uzmanlaşmanın artmakta olduğu özellikle tanıtım, stand, kongre, büro hizmetleri gibi farklı alanlarda uzmanlaşmanın oluştuğu gözlenmektedir. Stand hostesi seçerken elemanın daha çok fiziksel görünüşü dikkate alınırken; kongre hosteslerinin bilgisayar, tepegöz gibi ofis ekipmanlarını kullanabilmesi ve organizasyonda daha fazla görev ve sorumluluk alması beklenmektedir. Kongre Destek Elemanı olarak da adlandırılan bu kişiler, daha kapsamlı ve daha fazla nitelik gerektiren işler yapmaktadırlar. Teknolojik gelişmelere paralel olarak meslek elemanlarının bilgisayar destekli tanıtım teknolojilerini takip etmeleri gereği kendini göstermektedir.

Son zamanlarda organizasyonlara eleman sağlamak amacıyla hostes ajansları kurulmaya başlanmıştır. Bu tür oluşumların gelecekte sayılarının artacağı ve bu alandaki nitelikli eleman sorununa büyük ölçüde çözüm getireceği düşünülmektedir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir.

EĞİTİM SONRASI

Mesleğin direkt bir eğitiminin olmaması ve mesleğin işbaşında öğrenilmesi nedeniyle bu mesleği yapmak isteyenler, organizasyon firmalarınca işe alındıklarında ücret almaya başlarlar. Ücretler organizasyon süresince günlük olarak verilmekte olup günlüğü asgari ücretin 1/15-1/10'u arasında değişmektedir.

Çalışan personelin deneyimi, yeteneği ve başarısına göre kazanç miktarı artabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Fuar Hosteslerine daha çok iletişime yönelik eğitimler verilirken, Kongre Hosteslerine ve destek elemanlarına; teknolojik alanlarda, protokol ve sosyal davranış konularında, organizasyon tasarımı, kalite yönetim sistemleri gibi konularda ağırlıklı olarak eğitim verilmektedir.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Otellerin sunduğu hizmetlerin çeşitliliğinin giderek artması ve müşterilere sunulan geleneksel hizmetlere ek olarak, öncelikle konferans, fuar ve sergilerin artmasıyla birlikte, ticaret ve organizasyona ilişkin hizmetler önem kazanmaktadır.

BENZER MESLEKLER

Fuar ve Stand Mankeni,

EK BİLGİLER
GÖREV

▪ İş organizasyonu yapar,
▪ Çevre koruma önlemleri alır,
▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.