TANIM

Kirlenmiş deri ve tekstil ürünlerinin temizlenmesi, tekstil ürünlerinin boyanması, kolalanması ve ütülenmesi işlemlerini yapan kişidir.

GÖREVLER

- Müşterinin getirdiği ürünü kontrol ederek alır, müşteriye, teslim edeceği tarihi, fiyatı bildiren bir fiş verir,
- Müşteri kayıtlarını tutar,
- Teslim alınan eşyayı numaralandırır,
- Yapılacak işlemlere göre ürünleri ayırır,
- Ürüne göre temizleme tekniğini belirler,
- Çeşitli kimyasal maddelerle lekeleri temizler,
- Temizlenecek ürünü kuru temizleme makinesine yerleştirir, temizleme maddelerini makineye koyar, temizleme işlemini gerçekleştirir,
- Boyanacak deri ve tekstil ürünleri için uygun boyaları hazırlar ve boyar,
- İşlemler bittikten sonra ütüler, askı ve poşetlere geçirir, numaralandırarak asar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Kuru temizleme, yıkama, kurutma makinesi,
- Ütüler,
- Buhar jeneratörü,
- Temizlik malzemeleri ve kimyasal maddeler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

- Bedence sağlam ve herhangi bir özrü olmayan,
- Temiz ve titiz,
- Konuşması düzgün ve anlaşılır,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kuru temizlemeciler genellikle buharlı ve kimyasal maddelerin koku yaydığı ortamlarda çalışır. İşin çoğunluğu kapalı ortamda, bir kısmı (malzeme temini) çalışma ortamı dışında yapılır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Meslek elemanları kuru temizlemecilik yapan işyerleri, konfeksiyon atölye ve fabrikalarında ve ütü atölyelerinde çalışabilirler.
- Ülkemizde tekstil sanayiinin gelişmesiyle birlikte kumaşlarda ve temizleme tekniklerinde gelişmeler görülmektedir. Kumaşların lif özelliklerine göre kimyasal ürün ve temizleme yöntemleri denenmektedir. Bu yenilikler kuru temizleme makineleri alanında da kendini göstermektedir.
- Bu nedenle teknolojik gelişmelerin gerisinde kalan işletmelerin ayakta kalabilme şansı giderek azalmaktadır. Özellikle fabrika niteliğindeki işletmelerde iş bölümü gereği olarak meslek içerisinde farklı uzmanlık alanları (lekeci, kuru temizleme operatörü, boyacı, kolacı, ütücü gibi) görülebilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi yeterli sayıda müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde "Kuru Temizlemecilik" alanı "Kuru Temizlemecilik" dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
- En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
- 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
- Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim süresi ilköğretim okulu mezunları için 2 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 1 yıl sürelidir.
Haftanın 1 günü teorik, 5 günü ise işletmelerde pratik olarak meslek eğitimi verilmektedir.
Bu eğitim süresince öğrencilere; Matematik ve Mesleki Matematik, Türkçe, İş Güvenliği, Mesleki Sağlık Bilgisi, Meslek Bilgisi, Meslek Bilgisi, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik, Toplam Kalite Yönetimi, dersleri verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

- Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 1 yıl süreli olup, bu eğitimde insan sağlığı ve iş güvenliği, iş ve insan ilişkileri, çalışma hukuku, işletme bilgisi, sigorta ve vergi mevzuatı, muhasebe ve ekonomi derslerinin yanı sıra ileri meslek bilgisi derslerini alırlar. 1 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
- Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra "Usta Öğreticilik" belgesi alabilirler.
- Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması içinde "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
- İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

- 3308 Sayılı yasa gereği mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrenciler çıraklık sözleşmesi yapılan işveren tarafından asgari ücretin %30'undan az olmamak koşuluyla ücret ödenmektedir.
- Eğitim gören çıraklık adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.
- İşin durumuna, çalışılan işyerinin büyüklük ve kapasitesine, kişinin yeteneğine göre elde edilen kazanç değişiklik arz etmektedir.