TANIM

İşletme ortamında her türlü makinenin ve yapı elemanlarının arızalarını tespit ederek, bakım ve onarım işlerini yapan kişidir.

GÖREVLER

▪ Makineleri işletmeye alır, montaj ve demotaj işlemlerini gerçekleştirir,
▪ Klasik ve bilgisayar destekli imalat makinaları (CNC) ile talaşlı imalat teknolojisinde (Torna, Freze, Taşlama vb) kullanılan araç-gereçleri kullanarak istenilen işlemleri yapar,
▪ Hidrolik (basınclı akışkan ile sistemlerin kontrolu), Pnömatik (basınclı hava ile sistemlerin kontrolu), Elektro hidrolik sistemlerin tamir ve bakımını yapar,
▪ Makine sistemlerini söker, takar, birleştirir,
▪ Hertürlü makinanin (Klasik-CNC) arızalarının tespit edilmesi, bakım ve onarımını yapar,
▪ Makine parçalarının şekil, ayar ve ölçü bozukluklarını ilgili ölçü aletleri ile ölçer, kontrollerini yapar,
▪ Tezgahın basıt bakım ve onarımlarını yaparak bir sonraki yapılacak iş için aktif hale getirir.

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪ Torna, freze, taşlama ve bunlarla ilgili araçlar,
▪ Ölçme ve kontrol aletleri (kumpas, mikrometre, ibreli ve dijital ölçme kontrol aletleri,
▪ Güvenlik araçları (gözlük, talaş kancası vb).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Endüstriyel Mekanik Teknisyeni olmak isteyenlerin;
▪ Uzay ve şekil ilişkilerini görebilen,
▪ Mekanik sistemler arasındaki ilişkileri anlayabilen,
▪ Fizik ve matematik alanlarına ilgili,
▪ Göz ve ellerini eşgüdüm içinde kullanabilen,
▪ Tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş,
▪ Dikkatli ve tedbirli,
▪ Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar dayanıklı,
▪ Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
▪ Başka insanlarla iyi iletişim kurabilen,
▪ Gürültüden rahatsız olmayan,
▪ Sabırlı, sorumluluk taşıyabilen
kimseler olması gereklidir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Endüstriyel mekanik teknisyeni fabrika ve atölyelerde çalışır. Çalışma ortamı gürültülü ve talaşla kaplıdır. Ayakta ve bağımsız olarak, birinci derecede alet ve makinalarla çalışır. Zaman zaman işveren ile diğer çalışanlarla iletişim kurmaları gerekebilir.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi meslek liselerinin Endüstriyel Mekanik bölümünde verilmekte iken yeni uygulamaya göre meslek liselerinde bu isimle alan ve dal ismi bulunmamakta, eğitim yeni uygulamaya göre mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Makine Teknolojisi alanında Makine Bakım Onarım dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,
▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

▪ Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.
▪ Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Makine ile imalat yapılan işletmelerde çalışma alanı oldukça fazladır. Çalışma daha çok özel işyerlerinde yoğunlaşmaktadır. Büyük endüstri işletmeleri ile KOBİ'lerde (küçük ve orta ölçekli işletmelerde) çalışma imkanı oldukça yüksektir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.
▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

▪ Aylık kazanç asgari ücretin iki katı veya daha fazla olmaktadır.
▪ Toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde ise ücret toplu iş sözleşmesine göre belirlenmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Meslek liselerinin Makine Teknolojisi alanı Makine Bakım Onarım dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Özel işyerlerinde çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre bakım şefi, kalite kontrol şefi, atölye şefi , bölüm şefi vb. adlar altında çalışabilmektedirler.

BENZER MESLEKLER

▪ Tesviyeci,
▪ Otomatik Kumanda Teknisyeni.

EK BİLGİLER
GÖREV

▪ İş organizasyonu yapar,
▪ Çevre koruma önlemleri alır,
▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.